Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

ОДЛУКА О НОВОМ ТЕРМИНУ ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ СЕМИНАРА " ШУМАРИЦЕ 2020"

На основу члана 34. став 2. тачка 8. Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, Управни одбор Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, на 68. електронској седници, одржаној 30.07.2020 године, донео је

ОДЛУКУ

  1. Нови термин одржавања Централног семинара „Шумарице 2020“ је од 04. до 06. септембра 2020 године.

Образложење

Имајући у виду Одлуку о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу, чије је спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију, Наредби о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19, одлука о проглашењу ванредне ситуације у већини градова и локалних самоуправа, Одлуке о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији већег дела локалних самоуправа Србије, те Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, донета је одлука као у диспозитиву.

ЗАЈЕДНИЦА ТРЕНЕРА РСС

Председник УО

Др.Саша Марковић .

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.