Zajednica trenera Rukometnog saveza Srbije  Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.

Odluka o uslovima za dobijanje licence u Prvom stepenu - 11.08.2022.

Upravni odbor Zajednice trenera na 13. sednici održanoj u Kragujevcu 11.08.2022. godine doneo je pored ostalih Odluka i Odluku o Uslovima za licenciranje trenera u 1. stepenu takmičenja (Super "A" i Super "B" liga) .
Takođe, analizirana je lista ispunjenosti uslova za licenciranje svih trenera, članova Zajednice trenera RSS, gde su uneti svi podaci ( godišnje članarine, prisutva odgovarajućim seminarima u zavisnosti od kategorije po RINK-u, kao i kategorija kojutrener poseduje na osnovu RINK konvencije. Pomenuta lista će biti objavljena kako na sajtu ZT RSS tako i na fejsbuk stranici kako bi treneri u slučaju da podaci koji su na listi ne odgovaraju stvarnom stanju mogli da u kontaktima sa kancelarijom Zajednice trenera pomognu u ažuranju podataka.

Odluku preuzmite ovde.

Listu isponjenosti uslova po kategorijama pruzmite ovde.

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.