Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

Позив за седницу Скупштине

На основу члана 29. Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, те члана 13. став 2. Пословника о раду Скупштине, заказујем Осму редовну седницу Скупштине Заједнице тренера Рукометног савеза Србије и предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д :

 1. Избор радних тела Скупштине:
  а. Радног председништва,
  b. Записничара и два оверача записника,
  c. Верификационе комисије
 2. Усвајање записника са Седме редовне седнице Скупштине,
 3. Разматрање и одлучивање о извештају о раду у 2023 години,
 4. Разматрање и одлучивање о извештају о раду Надзорног одбора у 2023 години,
 5. Усвајање финансијског извештаја (завршни рачун) за 2023 годину,
 6. Реконструкција Управног одбора,
 7. Текућа питања, пошта и разно.

Седница Скупштине ће се одржати дана 09. јуна 2024. године (недеља) у Крагујевцу, у просторијама хотела „Шумарице“, ул. Десанкин венац бб, са почетком у 14,00 часова.

У случају да Секција ЗТ мења свог представника, исти је дужан да донесе Овлашћење потписано од стране Координатора секције.

Достављено:

 • Члановима Скупштине ЗТ РСС,
 • Председнику и члановима УО ЗТ РСС,
 • Председници УО РСС
 • Генералном секретару РСС
 • Координаторима секција ЗТ РСС
 • Члановима Надзорног одбора ЗТ РСС

СКУПШТИНА ЗТ РСС
ПРЕДСЕДНИК
Иван Станковић с.р.

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.