Такмичарска књижица

Сви подаци  о вашем статусу у Заједници тренера РСС:

 

  • датуму учлањења
  • полисама осигурања и њиховом року важности,
  • лекарском прегледу и његовом року важности,
  • лиценцама за екипе које водите у својству тренера,
  • уплаћеној редовној годишњој чланарини,
  • поседовању Дозволе за рад и њеном року важности

 

 

 

Кликните на дугме ТАКМИЧАРСКА КЊИЖИЦА и након тога, у означено поље унесите Вашу шифру.