Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

Термини организације семинара у 2024. години

1. ЦЕНТРАЛНИ СЕМИНАР – Крагујевац, Хотел „Шумарице“ (07-09.06.2024)

Обавезу учешћа на семинару имају:

  • Тренери са категоријом „Master coach“ (осим тренера који од 01.01.2024. па до почетка такмичарске сезоне 2024/25 обновe (renewal) лиценцу.
  • Тренери који ће бити ангажовани у клубовима Супер и Супер Б лиге у сезони 2024/25,
  • Тренери стручних штабова репрезентативних селекција,
  • Тренери који су са клубом освојили прво место у оквиру Првих рукометних лига у такмичарској 2023/2024. години и стекли право на учешће у Супер Б лиги.

Спреченост присуствовању на Централном семинару се мора најавити најкасније до 15.05.2024. године, Заједници тренера Рукометног савеза Србије достављањем образложења (Молба) о разлогу одсуствовања са евентуалном пратећом документацијом и доказом о уплати таксе за семинар.

Одлуку о оправданости одсуства доноси УО ЗТ РСС и о томе обавештава подносиоца Молбе. Oправдана одсуства са Централног семинара се надокнађују писањем семинарских радова на теме са истог уз уплату Таксе за семинар у износу од 15.500,00 динара. Неоправдана одсуства са Централног семинара се надокнађују писањем семинарских радова на теме са истог и уплатом казне у износу од 50.000,00 динара.

2. ПРВИ РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАРИ (јануар-фебруар 2024)

Обавезу учешћа на семинару имају сви тренери чланови Заједнице тренера РСС, који нису обавезни да учествују на Централном семинару.
Први регионални семинари ће бити одржани:

  • Београд – Хала „Слодес“ – субота 27.01.2024. године
  • Врбас – Хала „Драго Јововић“ – субота 03.02.2024. године
  • Крагујевац – Хотел „Шумарице“ – недеља 18.02.2024. године

Тренери могу да учествују на семинару у било ком региону. Ова могућност олакшава усклађивање
приватних и службених обавезе са присуствовањем на Регионалном семинару. Евентуална спреченост присуствовања Регионалном семинару се мора најавити Заједници тренера Рукометног савеза Србије, најкасније 10 дана пре одржавања семинара, достављањем образложења (Молба) о разлогу одсуствовања и доказом о уплати таксе од 4.000,00 динара за семинар.

Одлуку о оправданости одсуства доноси УО ЗТ РСС и о томе обавештава подносиоца Молбе. Оправдана одсуства са Регионалног семинара се надокнађују писањем семинарских радова на теме са пропуштеног семинара уз уплату Таксе од 4.000,00 динара за семинар.

Неоправдана одсуства са Регионалног семинара се надокнађују писањем семинарских радова на теме са пропуштеног семинара и уплатом Казне у износу од 10.000,00 динара. Одсуство са Регионалног семинара се НЕ МОЖЕ надокнадити присуством на Централном семинару.

3. ДРУГИ РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАРИ (април-мај 2024)

Обавезу учешћа на семинару имају сви тренери чланови Заједнице тренера РСС, који нису обавезни да учествују на Централном семинару.

Други регионални семинар у Београду – Хала „Слодес“ ће бити одржан у суботу, 13.04.2024. године.

Термин и место одржавања Других регионалних семинара на региону Војводина и Централна Србија, биће накнадно одређени, о чему ће тренери бити благовремено обавештени. Тренери могу да учествују на семинару у било ком региону. Ова могућност олакшава усклађивање приватних и службених обавезе са присуствовањем на Регионалном семинару. Евентуална спреченост присуствовања Регионалном семинару се мора најавити Заједници тренера Рукометног савеза Србије, најкасније 10 дана пре одржавања семинара, достављањем образложења (Молба) о разлогу одсуствовања и доказом о уплати таксе од 4.000,00 динара за семинар.

Одлуку о оправданости одсуства доноси УО ЗТ РСС и о томе обавештава подносиоца Молбе. Оправдана одсуства са Регионалног семинара се надокнађују писањем семинарских радова на теме са пропуштеног семинара уз уплату Таксе од 4.000,00 динара за семинар. Неоправдана одсуства са Регионалног семинара се надокнађују писањем семинарских радова на теме са пропуштеног семинара и уплатом Казне у износу од 10.000,00 динара. Одсуство са Регионалног семинара се НЕ МОЖЕ надокнадити присуством на Централном семинару.

4. БЕСПЛАТНИ СЕМИНАРИ ЗА ТРЕНЕРЕ МЛАЂИХ УЗРАСНИХ КАТЕГОРИЈА

Обавезу учешћа на семинару имају тренери чланови Заједнице тренера РСС, који у такмичарској 2024/2025. години желе да добију лиценцу у такмичењу млађих узрасних категорија.

Евентуална спреченост присуствовања Семинару за тренере млађих категорија се мора најавити Заједници тренера Рукометног савеза Србије, најкасније 10 дана пре одржавања семинара, достављањем образложења (Молба) о разлогу одсуствовања.

Одлуку о оправданости одсуства доноси УО ЗТ РСС и о томе обавештава подносиоца Молбе. Оправдано одсуство са Семинара за тренере млађих категорија се надокнађује писањем семинарског рада на теме са истог. Неоправдано одсуство са Семинара за тренере млађих категорија се надокнађују писањем семинарског рада на теме са истог и уплатом казне у износу од 6.000,00 динара.

Термин и место одржавања Семинар за тренере млађих категорија ће бити накнадно одређени, о чему ће тренери бити благовремено обавештени.

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.