Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 25.10.2023. ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС закључно са 25.10.2023. године су:

  • Рачић Владан, 1109
  • Молнар Дејан, 1110
  • Сабадош Нада, 1111
  • Стевановић Сунчица, 1112
  • Филиповић Бранко, 1113
  • Драгутиновић Оливера, 1114
  • Недељковић Ненад, 1115

По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери, ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима, односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.

Напомена: Подсећамо новоучлањене тренере на обавезу слања поштом: Евиденционог листа члана, Личног картона - приступнице и оверене код нотара Дипломе или Уверења о стеченом стручном звању.

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.