Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 27.10.2022. ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС закључно са  27.10.2022 . године су :

 • Калић Витомир, број члана 1031
 • Пилић Милан, број члана 1032
 • Спасић Милан, број члана 1033
 • Ћурчић Стефан, број члана 1034
 • Јовановић Драгољуб, број члана 1035
 • Пандуровић Марина, број члана 1036
 • Јелић Никола, број члана 1037
 • Мракић Златко, број члана 1038
 • Цветковић Милош, број члана 1039
 • Крстић Милан, број члана 1040
 • Остојин Дарко, број члана 1041
 • Жегарац Маја, број члана 1042
 • Јеремић Душан , број члана 1043
 • Орос Филип, број члана 1044
 • Ивковић Балаж, број члана 1045
 • Жилевски Душан, број члана 1046
 • Шкавић Зоран, број члана 1047
 • Перовић Милица, број члана 1048
 • Рнић Момир, број члана 1049
 • Ковинчић Александар , број члана 1050
 • Ђорђевић Братислав, број члана 1051
 • Ивановић Кристина, број члана 1052
 • Војичић Ћетко, број члана 1053

По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.

Напомена: Подсећамо новоучлањенен тренере на обавезу слања поштом : Евиденционог листа члана, Личног картона- приступнице и оверене код нотара Дипломе или Уверења о стеченом стручном звању.

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.