На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан 19.01.2018. године су :

  • Комарек Станимир, број члана 720
  • Алексић Младен , број члана 721
  • Комненић Петар , број члана 722

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.