На основу комплетне документације учлањен и регистрован тренери у Заједницу тренера РСС на дан 20.02.2018. године је :

  • Радивојевић Радослав , број члана 732

Напомена: Горе неведени тренер може и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренер  добити у  што краћем року.