На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан 07.03.2018. године су :

  • Хеђи Ерика , број члана 735 ( пререгистрација )
  • Чутура Давор , број члана 736
  • Тривковић Дарко , број члана 737
  • Љубичић Никола , број члана 738

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.