На захтев великог броја тренера , а због потребе прибављања одређене документације ( копија Дипломе,  Лични картон – Приступница чланству у ЗТ РСС ….) рок за пријављивање за Централни семинар рукометних тренера се продужава до 10. маја текуће године.