Na zahtev velikog broja trenera , a zbog potrebe pribavljanja određene dokumentacije ( kopija Diplome,  Lični karton – Pristupnica članstvu u ZT RSS ….) rok za prijavljivanje za Centralni seminar rukometnih trenera se produžava do 10. maja tekuće godine.