Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  09.08.2018. godine su :

  • Pop Lazić Slađana , broj člana 769
  • Đukić Vladimir , broj člana 770
  • Bečejac Stevan , broj člana 771

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.