Zbog čestitih obraćanja trenera za tumačenje postupaka za izdavanje, obnavljanje i zamenu nivoa Dozvola za rad trenera, Upravni odbor Zajednice trenera se obratio Komisiji za izdavanje Dozvola za rad RSS za tumačenje i bliža uputstva za navedene postupke. Takođe, ova Informacija sadrži i jasno navedene uslove koje treba treneri da ispune kako bi dobili odgovarajući nivo Dozvole za rad koja omogućava i rad sa dečijim uzrastom ( do 16 godina).

Informaciju možete preuzeti klikom na:DOZVOLE ZA RAD – VAŽNE INFORMACIJE