treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 06.02.2019.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  06.02.2019. godine su :

  • Bukilić Anton, broj člana 810
  • Radaković Željko, broj člana, 811
  • Stevanović Vladimir, broj člana 812

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 16.01.2019.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  16.01.2019. godine su :

  • Vukotić Željko, broj člana 808
  • Božić Ivan, broj člana, 809

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.