43. седница Управног одбора Заједнице тренера РСС ће се одржати 24.04.2019 .године ( среда ) са почетком у 11 часова. Седница ће се одржати у Крагујевцу у   просторијама СУ ” Раднички 1964 ” , Спортска хала ” Језеро “. 

Д Н Е В Н И РЕ Д :

  1. Разматрање и усвајање Записника са 40. редовне и 41, и 42. електронске седнице
  2. Потврђивање одлуке са електронских седнице,
  3. Припрема за Редовну Скупштину ЗТ РСС
  4. Текућа питања, пошта и разно