На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан  15.09.2019. године су :

  • Георгијевски Ивана, број члана 864
  • Бала Лајош, број члана 865
  • Страхинић Милан, број члана 866
  • Бузаџија Стеван, број члана 867
  • Зејак Владимир, број члана 868

Напомена: По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.