Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  15.09.2019. godine su :

  • Georgijevski Ivana, broj člana 864
  • Bala Lajoš, broj člana 865
  • Strahinić Milan, broj člana 866
  • Buzadžija Stevan, broj člana 867
  • Zejak Vladimir, broj člana 868

Napomena: Po objavljivanju učlanjenja na sajtu Zajednice trenera RSS treneri radi regulisanja svog statusa učesnika u takmičenjima , odnosno dobijanja licence, treba da podnesu Zahtev Komisiji RSS za dobijanje Dozvole za rad.