Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  17.10.2019. godine su :

  • Momčilović Miroslav, broj člana 872
  • Stošić Vladimir, broj člana 873
  • Marković Kristina, broj člana 874

Napomena: Po objavljivanju učlanjenja na sajtu Zajednice trenera RSS treneri radi regulisanja svog statusa učesnika u takmičenjima , odnosno dobijanja licence, treba da podnesu Zahtev Komisiji RSS za dobijanje Dozvole za rad.