Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan 08.04.2021 . godine su :

 • Simonović Tamara , broj člana 955
 • Bandobranski Slobodanka, broj člana 956
 • Milošević Predrag, broj člana 957
 • Veselinović Dijana, broj člana 958
 • Jovanović Lazar , broj člana 959
 • Mirčić Vukobrat Svetlana, broj člana 960
 • Todorov Milan , broj člana 961
 • Abramović Zoran, broj člana 962
 • Milosavljević Slobodan, broj člana 963
 • Živković Srđan, broj člana 964
 • Fodok Miloš, broj člana 965
 • Tešanović Ana, broj člana 966
 • Aksić Aleksandar, broj člana 967
 • Stankovski Dragan, broj člana 968
 • Sideris Mihajlo, broj člana 969

Napomena: Po objavljivanju učlanjenja na sajtu Zajednice trenera RSS treneri radi regulisanja svog statusa učesnika u takmičenjima , odnosno dobijanja licence, treba da podnesu Zahtev Komisiji RSS za dobijanje Dozvole za rad.