Centralni seminar rukometnih trenera za 2021. godinu , nadamo se, poslednji put se organizuje putem ON LINE predavanja . Predavanja će biti postavljena na sajtu Zajednice trenera RSS najkasnije 28. juna tekuće godine. Više informacija kao i obrazac Prijave za Seminar možete preuzeti klikom na :

  • Poziv i informacije:
  • Obrazac prijave :