U skladu sa članom 41. stav 2 Pravilnika o takmičenjima RSS, Zajednica trenera RSS je u obavezi da dostavi Upravnom odboru RSS na potvrđivanje, Listu trenera koji ispunjavaju uslove za dobijanje licence u takmičarskoj 2021/2022 godini. 
U prilogu se nalazi dokument sa pojašnjenjem uslova za dobijanje licence.

Prilog pruzmite klikom ovde.