U skladu sa članom 34. stav 2. Statuta Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije, Upravni odbor je na 04. elektronskoj sednici održanoj, dana 07.09.2021 godine, jednoglasno usvojio 

LISTU TRENERA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA DOBIJANJE LICENCE U TAKMIČARSKOJ 2021/2022 GODINI 

Kompletnu vest i spisak možete preuzeti klikom na link ovde.