Uvedena 2000. godine, EHF RINK konvencija odnosi se na međusobno priznavanje standarda i sertifikata u području edukacije trenera u rukometu u Evropi. Od šest država osnivača do sada se razvilo u 40 država potpisnica, gde je i RSS jedna od njih.

Veliki korak u budućnost bilo je uvođenje EHF MASTER COACH kursa koji je organizovao sam EHF. Prvo izdanje bilo je “2012 Open EHF Master Coach and Licensing Course”, dalje se odvijalo svake dve godine.

  1. godine u ponudi je sledeće izdanje tako visokog obrazovnog kursa. Kurs će se sastojati od tri modula i dostupan je svim trenerima zemalja potpisnica RINK konvencije na nivou 3 (potvrđuje ih njihova država članica).

Između prvog, drugog i trećeg dela kursa polaznici će morati izvršiti nekoliko zadataka komuniciranih tokom 1. i 2. modula. Tokom trećeg modula kursa izlagaće se i braniti završni rad. Nakon toga polaznici će dobiti diplomu “EHF Master coach” i dobit će najveću EHF licencu za trenere, EHF PRO licencu.

Moduli Master kursa

1.Modul: Muški EHF EURO 2022, 13.-19. januar, 2022. u Budimpešti/Mađarska
Predavači EHF -a teoretski i praktično prezentovaće će određene rukometne teme s naglaskom na tehničkoj analizi, vodjstvu i upravljanju. U prilogu je detaljan program – imajte na umu da bi se mogao promeniti zavisno o situaciji s Covidom-19.

2. Modul: Jul, 2022. (tačan datum tbd.) U Portu/PORTUGAL
Ovaj deo će se usredsrediti na individualizaciju poput golmana, fizičke pripreme, mentalne pripreme, prevencije, kao i komunikacije i novih trendova u treniranju.

3.Modul: Ženski EURO 2022, decembar, 2022. (detalji tbd.)
Glavni sadržaji su taktički pristup analizi utakmica i odbrana teza od strane polaznika.

Polaznici

Broj polaznika, ograničen je na 25 osoba!

Zahtevi

Kurs će biti na engleskom jeziku – poznavanje engleskog jezika na minimum nivo B2

EHF RINK Konvencija nivoa 3 izdanja pre januara 2020

CV sa opisom trenerske karijere

Službeni obrazac potpisan i overen od strane nacionalne federacije, kojim se potvrđuje obrazovanje na nivoa 3

Prema Higijenskom konceptu EHF-a, najmanje jedan od tri uslova mora biti ispunjen: potvrda o vakcinaciji protiv Covid-19/ važeći negativan test na COVID-19/ potvrda o oporavku od Covid-19.

Registracija

Službena registracija za kurs bit će otvorena do kraja oktobra, 2021. Veza do registracije, kao i finansijski uslovi i program biće objavljeni u članku na web stranici EHF -a u narednim nedeljama.

Zbog pandemije Covid-19 datumi i oblik modula mogli bi se promeniti.

Za dodatne informacije, uključujući obrazac za registraciju možete pronaći na sajtu EHF

https://www.eurohandball.com/en/news/en/save-the-date-for-ehf-master-coach-course/?fbclid=IwAR3v0ZKXP4thdDBItjD37sjskFO4iv34nI9fj3DTPlBWzkHIw79CgT46Qdc