treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 21.10.2021. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan 21.10.2021 . godine su :

 • Stevanović Lazar , broj člana 984
 • Rajović Sanja , broj člana 985
 • Dujović Nebojša, broj člana 986
 • Kosanović Milan , broj člana 987
 • Čizmarov Strahinja, broj člana 988
 • Malešević Mile, broj člana 989
 • Aleksić Nemanja, broj člana 990
 • Perčević Branislav, broj člana 991
 • Vukovac Branislav, broj člana 992
 • Pilipović Aleksandsar, broj člana 993
 • Stanojlović Maja, broj člana 994
 • Ilić Aleksandar, broj člana 995
 • Kačarević Ana, broj člana 996
 • Tomašević Katarina, broj člana 997
 • Stevanović Dejan, broj člana 998
 • Stojković Goran, broj člana 999
 • Strinković Milan, broj člana 1000

Napomena: Po objavljivanju učlanjenja na sajtu Zajednice trenera RSS treneri radi regulisanja svog statusa učesnika u takmičenjima , odnosno dobijanja licence, treba da podnesu Zahtev Komisiji RSS za dobijanje Dozvole za rad.

Logo_EHF.svg

INFORMACIJA O KURSU ZA EHF MASTER TRENERA

Uvedena 2000. godine, EHF RINK konvencija odnosi se na međusobno priznavanje standarda i sertifikata u području edukacije trenera u rukometu u Evropi. Od šest država osnivača do sada se razvilo u 40 država potpisnica, gde je i RSS jedna od njih.

Veliki korak u budućnost bilo je uvođenje EHF MASTER COACH kursa koji je organizovao sam EHF. Prvo izdanje bilo je “2012 Open EHF Master Coach and Licensing Course”, dalje se odvijalo svake dve godine.

 1. godine u ponudi je sledeće izdanje tako visokog obrazovnog kursa. Kurs će se sastojati od tri modula i dostupan je svim trenerima zemalja potpisnica RINK konvencije na nivou 3 (potvrđuje ih njihova država članica).

Između prvog, drugog i trećeg dela kursa polaznici će morati izvršiti nekoliko zadataka komuniciranih tokom 1. i 2. modula. Tokom trećeg modula kursa izlagaće se i braniti završni rad. Nakon toga polaznici će dobiti diplomu “EHF Master coach” i dobit će najveću EHF licencu za trenere, EHF PRO licencu.

Moduli Master kursa

1.Modul: Muški EHF EURO 2022, 13.-19. januar, 2022. u Budimpešti/Mađarska
Predavači EHF -a teoretski i praktično prezentovaće će određene rukometne teme s naglaskom na tehničkoj analizi, vodjstvu i upravljanju. U prilogu je detaljan program – imajte na umu da bi se mogao promeniti zavisno o situaciji s Covidom-19.

2. Modul: Jul, 2022. (tačan datum tbd.) U Portu/PORTUGAL
Ovaj deo će se usredsrediti na individualizaciju poput golmana, fizičke pripreme, mentalne pripreme, prevencije, kao i komunikacije i novih trendova u treniranju.

3.Modul: Ženski EURO 2022, decembar, 2022. (detalji tbd.)
Glavni sadržaji su taktički pristup analizi utakmica i odbrana teza od strane polaznika.

Polaznici

Broj polaznika, ograničen je na 25 osoba!

Zahtevi

Kurs će biti na engleskom jeziku – poznavanje engleskog jezika na minimum nivo B2

EHF RINK Konvencija nivoa 3 izdanja pre januara 2020

CV sa opisom trenerske karijere

Službeni obrazac potpisan i overen od strane nacionalne federacije, kojim se potvrđuje obrazovanje na nivoa 3

Prema Higijenskom konceptu EHF-a, najmanje jedan od tri uslova mora biti ispunjen: potvrda o vakcinaciji protiv Covid-19/ važeći negativan test na COVID-19/ potvrda o oporavku od Covid-19.

Registracija

Službena registracija za kurs bit će otvorena do kraja oktobra, 2021. Veza do registracije, kao i finansijski uslovi i program biće objavljeni u članku na web stranici EHF -a u narednim nedeljama.

Zbog pandemije Covid-19 datumi i oblik modula mogli bi se promeniti.

Za dodatne informacije, uključujući obrazac za registraciju možete pronaći na sajtu EHF

https://www.eurohandball.com/en/news/en/save-the-date-for-ehf-master-coach-course/?fbclid=IwAR3v0ZKXP4thdDBItjD37sjskFO4iv34nI9fj3DTPlBWzkHIw79CgT46Qdc

239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

Pojašnjenje o proceduri za prijem u članstvo, obaveze člana ZT RSS i procedure za izdavanje i obnavljanje Dozvole za rad trenera

PROCEDURA ZA PRIJEM U ČLANSTVO ZAJEDNICE TRENERA RSS

 1. Popuniti lični karton člana – pristupnica
 2. Popuniti Evidencioni list člana
 3. Uplata godišnje članarine u iznosu od 4200,00 dinara na tekući račun ZT RSS 160-480967-50
 4. Kopija diplome o završenom školovanju za trenera overena od notara
 5. Očitana lična karta (ako je čipovana) ili skenirana ukoliko nije
 6. Fotografija dimenzija 240 h 320
 7. Sve poslati na mail ZT RSS treneri@treneri-rss.rs , a dokumenta navedena pod rednim brojevima 1,2,4 i 5 poslati na adresu : Jova Pavlov, 21235 Temerin, Proleterska 47

Obrasce možete pronaći na linku https://treneri-rss.rs/propisi/obrasci/

GODIŠNJE OBAVEZE ČLANA ZT RSS:

 1. Godišnji seminar u zavisnosti od kategorije (Kategorija I i II – regionalni seminari, Kategorija III i Master coach -centralni seminar)
 2. Uplata godišnje članarine po odlukama UO ZT RSS uz poštovanje navedenih rokova za uplatu

PROCEDURA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA
(IZDAJE KOMISIJA ZA DOZVOLE ZA RAD RUKOMETNOG SAVEZA SRBIJE)


Izdavanje Dozvole za rad:

 1. Popunjen zahtev za izdavanje dozvole za rad (nivo I ili nivo II)
 2. Lekarsko uverenje na obrascu propisanom od strane RSS
 3. Kopija diplome o završenom školovanju za trenera overena od notara
 4. Potvrda Zajednice trenera o obnovljenom stručnom usavršavanju u trajanju od najmanje osam časova godišnje u periodu važenja dozvole – izdaje ZT RSS
 5. Uplata na tekući račun RSS RSS 325-9500600047582-88 – 6.000,00 dinara za tri godine ili 2000,00 dinara za svaku godinu važenja Dozvole
 6. Sve poslati na mail: dozvole@rss.org.rs
 7. Obrasce možete pronaći na linku https://treneri-rss.rs/propisi/obrasci/

Obnova dozvole za rad

 1. Popunjen zahtev za obnovu dozvole za rad (nivo I ili nivo II)
 2. Potvrda Zajednice trenera o obnovljenom stručnom usavršavanju u trajanju od najmanje osam časova godišnje u periodu važenja dozvole – izdaje ZT RSS
 3. Uplata za izdavanje obnove dozvole za rad na tekući račun RSS 325-9500600047582-88 – 6.000,00 dinara za tri godine (2000,00 dinara po godini)
 4. Sve poslati na mail: dozvole@rss.org.rs
 5. Obrasce možete pronaći na linku https://treneri-rss.rs/propisi/obrasci/

prof_markovic

IN MEMORIAM – Prof. dr. Saša Marković

Posle kraće i teške bolesti, napustio nas je dugogodišnji predsednik Zajednice trenera, profesor doktor Saša Marković.
Neka mu je večna slava.


Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

Adresa za telegrame
Porodica Marković, Niš, Radnička 3

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.  Powered by S2S & PROWEB.