Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan 06.11.2021 . godine su :

  • David Rašić , broj člana 1001
  • Brzevski Danijel, broj člana 1002
  • Bojan Stefanović, broj člana 1003
  • Petar Šmigić, broj člana 1004

Napomena: Po objavljivanju učlanjenja na sajtu Zajednice trenera RSS treneri radi regulisanja svog statusa učesnika u takmičenjima , odnosno dobijanja licence, treba da podnesu Zahtev Komisiji RSS za dobijanje Dozvole za rad.