На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС закључно са 25.10.2023. године су:

  • Рачић Владан, 1109
  • Молнар Дејан, 1110
  • Сабадош Нада, 1111
  • Стевановић Сунчица, 1112
  • Филиповић Бранко, 1113
  • Драгутиновић Оливера, 1114
  • Недељковић Ненад, 1115

По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери, ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима, односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.

Напомена: Подсећамо новоучлањене тренере на обавезу слања поштом: Евиденционог листа члана, Личног картона - приступнице и оверене код нотара Дипломе или Уверења о стеченом стручном звању.