Zajednica trenera Rukometnog saveza Srbije  Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.

7. redovna sednica UO ZT RSS – Odluke

Na sedmoj redovnoj sednici UO ZT RSS, koja je održana u Vrnjačkoj Banji, 27.12.2021 godine, jednoglasno je doneta Odluka o visini članarine u 2022 godini.

 Na osnovu člana 34. stav 2. tačka 13. člana 66. stav 3. tačka 4. član 67. stav 2. člana 78. stav 1. tačka 7. Statuta Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije, a u skladu sa članom 25. stav 2. tačka 19. Zakona o porezu na dodatu vrednost, Upravni odbor Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije, na sednici održanoj 27. decembra 2021. godine, doneo je 

O D L U K U 

O VISINI ČLANARINE ZA 2022 GODINU 

1. Članarina za registraciju – ne naplaćuje se 

2. Godišnja članarina 

2.1. Aktivna članarina – uplata do 31.03.2022 4.000,00 

2.2. Aktivna članarina – uplata posle 31.03.2022 6.000,00 

2.3. Pasivna članarina * 2.000,00 

Pasivnu članarinu moguće je uplatiti najkasnije do 31.03.2022 godine. Treneri koji su uplatili u navedenom roku pasivnu članarinu, a nakon toga žele da uplate aktivnu članarinu (mogućnost učešća u takmičenju), vrše u bilo kom trenutku, do kraja kalendarske godine, samo uplatu od 2.000,00 dinara 

3. Dodatna članarina 

3.1 Potvrda o ispunjenosti uslova za licenciranje Trenera u Super A ligi 5.000,00 

3.2 Potvrda o ispunjenosti uslova za licenciranje Pomoćnog trenera u Super A ligi 2.500,00 

3.3 Potvrda o ispunjenosti uslova za licenciranje Trenera u Super B ligi 3.000,00 

3.4 Potvrda o ispunjenosti uslova za licenciranje Pomoćnog trenera u Super B ligi 1.500,00 

4. Članarina za seminare 

4.1. Regionalni seminar 3.000,00 

4.2. Centralni seminar 12.000,00 

Iznos članarine se uplaćuje na tekući račun Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije broj 

160-480967-50 (Banka Intesa). 

Iznosi članarine moraju biti uplaćeni od fizičkih lica, članova Zajednice, sa obaveznim upisivanjem šifre člana u pozivu na broj. 

U slučaju da uplatu izvrši pravno lice, uplata će biti vraćena, kao pogrešna

ZAJEDNICA TRENERA RUKOMETNOG SAVEZA SRBIJE 

Upravni odbor 

Predsednik 

Jova Pavlov 

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.