treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 28.08.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  28.08.2019. godine su :

 • Sarkozi Žolt, broj člana 853
 • Kiš Edina, broj člana 854
 • Nikolić Ana,broj člana 855
 • Rošu Stefan, broj člana 856
 • Matanović Oliver, broj člana 857

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku

treneri_lopta-1024x683

Obaveštenje o ispunjenju uslova za dobijanje licence trenera u takmičarskoj 2019/2020 godini

U skladu sa članom 41. stav 2 Pravilnika o takmičenjima RSS, Zajednica trenera RSS je u obavezi da dostavi Upravnom odboru RSS na potvrđivanje, Listu trenera koji ispunjavaju uslove za dobijanje licence u takmičarskoj 2019/2020 godini. Ovom prilikom podsećamo članove Zajednice na uslove koje moraju ispuniti da bi
ostvarili pravo na dobijanje licence.

Obaveštenje možete preuzeti klikom na :

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 07.08.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  07.08.2019. godine su :

 • Milojičić Vuk, broj člana 852

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 05.08.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  30.07.2019. godine su :

 • Ćuruvija Nikolina, broj člana 849
 • Vuletić Milan, broj člana 850
 • Pokrajac Dušan , broj člana 851

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 30.07.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  30.07.2019. godine su :

 • Šeguljev Jasmina , broj člana 848

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 29.07.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  29.07.2019. godine su :

 • Vojnović Jović Nataša , broj člana 846
 • Gajić Dejan , broj člana 847

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 11.07.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  11.07.2019. godine su :

 • Todorović Nemanja , broj člana 844
 • Stojanović Danilo, broj člana 845

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 08.07.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  08.07.2019. godine su :

 • Rađević Ranko , broj člana 843

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.