treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 09.02.2021. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan 09.02.2021 . godine su :

 • Ristić Goran , broj člana 949
 • Aničić Dejan, broj člana 950
 • Đikić Zoran, broj člana 951
 • Cmiljanić Bogdan , broj člana 952
 • Stojanović Nikola, broj člana 953
 • Kojović Saša , broj člana 954

Napomena: Po objavljivanju učlanjenja na sajtu Zajednice trenera RSS treneri radi regulisanja svog statusa učesnika u takmičenjima , odnosno dobijanja licence, treba da podnesu Zahtev Komisiji RSS za dobijanje Dozvole za rad.

ztrss_logo_720_440

PASIVNA GODIŠNJA ČLANARINA TRENERA – OBJAŠNJENJE

Odlukom UO ZT Rukometnog saveza Srbije koja je na snazi već nekoliko godina treneri koji nemaju Klub u kom su angažovani ili koji iz bilo kojih razloga u toku kalendarske godine neće voditi ni jednu ekipu u zvaničnom takmičenju mogu uplatiti ” pasivnu ” članarinu u iznosu od 2.000,00 dinara. Uplata ” pasivne ” članarine moguća je isključivo do 31. marta tekuće godine. U slučaju da trener nakon 31.marta tekuće godine pronađe angažman u nekom Klubu dovoljno je da uplati razliku do punog iznosa članarine ( + 2.000,00 dinara) i tako ispuni , po osnovu članarine, uslov za licenciranje.

Ova Odluka je doneta sa ciljem da se trenerima koji članarinu uplate posle predviđenog roka ( 31.mart tekuće godine ) , odnosno kad nađu angažman u nekom Klubu, ne obračunavaju uvećane članarine za neblagovremeno plaćanje predviđene Cenovnikom ZT RSS.

baner_4020

POČELA DISTRIBUCIJA ČASOPISA ZAJEDNICE TRENERA ” 40 H 20 ” BROJ 7 NA KUĆNE ADRESE ČLANOVA ZT

Od srede, 13. januara 2021. godine počela je poštom distribucija sedmog broja časopisa Zajednice trenera RSS . Časopis se uručuje na kućne adrese trenera koji su dostavili Evidencioni list, a o uručenje časopisa treneri će biti informisani i SMS porukom na telefonske broje navedene u Evidencionom listu.

Pozivamo trenere – članove ZT koji još nisu dostavili Evidencioni list da to urade što pre.

clanska-karta-467x311

OBAVEŠTENJE – MOGUĆNOST UVIDA U REGULISANE GODIŠNJE ČLANARINE TRENERA ZA 2021. GODINU

Poštovane kolege,

klikom na link ovde na sajtu ZT RSS , na stranici ČLANOVI – PREGLED UPLATA ČLANARINE ZA 2021. možete se informisati o Vašoj regulisanoj i evidentiranoj godišnjoj članarini za 2021. godinu.

Članarina je evidentirana ako je je regulisana na jedan od sledećih načina:

 • Izvršena uplata na ime trenera u tekućoj godini,
 • Uplaćena iz dela pretplate za Centralni seminar za 2020. godinu
 • i evidentirana trenerima rođenim 1956. godine i ranije koji su Odlukom UO ZT RSS oslobođeni plaćanja članarine ( u napomeni navedeni kao “počasni članovi”).

Evidencija će se ažurirati svakodnevno, a trenerima napominjemo da uplatu može izvršiti samo član ZT ( fizičko lice ) ,a ne i Klub koji nije član ZT ( pravno lice ) pa mu se na osnovu toga ne može ispostaviti faktura. Pored imena radi lakše i brže evidencije uplata treneri treba da navedu i šifru člana u bazi RSS.

Za eventualne nejasnoće ili reklamacije na postojeću evidenciju možete se obratiti na telefone: Jova Pavlov – 0604804481 ili Nebojša Videnović – 0691148172.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 05.01.2021. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan 05.01.2021 . godine su :

 • Vujčić Vladan , broj člana 946,
 • Karanović Andrea, broj člana 947,
 • Šašić Milka, broj člana 948.

Napomena: Po objavljivanju učlanjenja na sajtu Zajednice trenera RSS treneri radi regulisanja svog statusa učesnika u takmičenjima , odnosno dobijanja licence, treba da podnesu Zahtev Komisiji RSS za dobijanje Dozvole za rad.

ztrss_logo_720_440

VAŽNO – ODLUKE UO ZT RSS SA 76. SEDNICE OD 25.12.2020. GODINE

Upravni odbor ZT RSS je na 76. sednici održanoj u Kragujevcu 25.12.2020. godine doneo pored ostalih i Odluke o načinu plaćanja svih članarina za 2021. godinu, obavezi dostave ličnih podataka u skladu sa članom 5. Pravilnika o knjizi članova radi ažuriranja istih, kao i načinu dostave 7. broja časopisa ” 40 h 20 ” koji će se vršiti poštanskom dostavom na kućnu adresu članova.

Odluke možete preuezeti klikom na:

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.