features_image

Projekat sportskog usavršavanja trenera za rad sa decom

Rukometni savez Srbije u saradnji sa Fakultetom za sport Univerziteta Nikola Tesla, organizuje Projekat sportskog usavršavanja trenera za rad sa decom. Pravo učešća na projektu imaju treneri koji rade sa sportistima uzrasta ispod 16 godina i poseduju Dozvolu za rad nivoa I i III. Učešće u Projektu je besplatno , a sve ostale bitne informacija kao i obrazac prijave koji treba popunjen dostaviti na mejl Zajednice trenera RSS : treneri@treneri-rss.rs najkasnije 05.maja 2019. godine možete preuzeti klikom na:

ztrss_logo_720_440

Javna rasprava o predlogu statuta ZT RSS – Rok za dostavu amandmana 3. maj 2019.

Upravni odbor Zajednice trenera RSS na 43. sednici održanoj 24.04.2019. godine u Kragujevcu usvojio je Predlog prečišćenog teksta Statuta Zajednice trenera usaglašenog sa Zakonom o sportu i upućuje ga na javnu raspravu koja će trajati do 03.05.2019. godine. Predloge amandmana do utvrđenog roka dostaviti na mejl ZT RSS : treneri@treneri-rss.rs .

Predlog Statuta Zajednice trenera RSS možete preuzeti klikom na :

zastava_750x500

43. sednica Upravnog odbora ZT RSS – sreda 24. 04. 2019.

43. sednica Upravnog odbora Zajednice trenera RSS će se održati 24.04.2019 .godine ( sreda ) sa početkom u 11 časova. Sednica će se održati u Kragujevcu u   prostorijama SU ” Radnički 1964 ” , Sportska hala ” Jezero “. 

D N E V N I RE D :

 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 40. redovne i 41, i 42. elektronske sednice
 2. Potvrđivanje odluke sa elektronskih sednice,
 3. Priprema za Redovnu Skupštinu ZT RSS
 4. Tekuća pitanja, pošta i razno
seminar2018

Centralni seminar rukometnih trenera ”Šumarice 2019” – 21. – 23. jun 2019.

Na osnovu Programa aktivnosti za 2019. godinu ,

Zajednica trenera rukometnog saveza Srbije će u periodu od 21. do 23. juna 2019. godine organizovati

Centralni seminar rukometnih trenera ” Šumarice 2019. ” .

Već tradicionalno Seminar će se održati u kompleksu hotela ” Šumarice ” u Kragujevcu.

Informacije , obrazac Prijave za učešće na Seminaru kao i uputstvo za popunjavanje uplatnog naloga možete preuzeti klikom na sledeće linkove :

ztrss_logo_720_440

Odluke UO ZT RSS od 31.01.2019. upućene čelnicima Rukometnog saveza Srbije

Poštovani,
u više navrata, Zajednica trenera RSS, kao neposredni član RSS, obraćala se nadležnim
organima RSS, sa molbom za dostavu određenih podataka i uključenje Zajednice u aktivniji rad
Saveza, pogotovo po stručnim pitanjima.
Ovom priliko, obaveštavamo Vas o Odlukama UO Zajednice trenera RSS, sa sednice održane
31.01.2019 godine u Kragujevcu

Prilikom odlaska na rad u inostranstvu, treneri, članovi Zajednice trenera RSS,
imaju obavezu da dobiju potvrdu RSS o kategoriji i statusu.
Obzirom da od Zajednice trenera RSS nije tražena nikakva informacija o statusu
trenera, obraćamo Vam se sa zahtevom da nam dostavite spisak izdatih Potvrda za rad
trenera u inostranstvu, članova ZT RSS, počev od 05.07.2017 godine, kada je Zajednica
primljena u članstvo RSS.

Hitno zakazati sednicu Skupštine RSS, sa jedinom tačkom dnevnog reda: „Stanje u
srpskom rukometu“.

U pripremi novih Normativnih akata, precizirati učešće Zajednice trenera, kao
neposrednog člana RSS, u donošenju svih odluka, vezanih za trenere i njihov status,
odnosno da sve poslove za trenere vrši Zajednica trenera (licenciranje, potvrde i
drugo)

Dostaviti Izveštaje selektora svih selekcija, da bi Zajednica dala mišljenje, koje joj
pripada u skladu sa Pravilnikom o reprezentacijama

U prilogu dopisa, dostavljamo Mišljenje UO Zajednice trenera o radu i rezultatima ženskih
reprezentativnih selekcija.
U nadi da će ovo imati pozitivan efekat i sa željom u što brži povratak na staze uspeha,
Srdačno sportski Vas pozdravljamo.

Predsednik Upravnog odbora ZT RSS
Prof. Dr. Saša Marković

Odluku možete preuzeti klikom

ztrss_logo_720_440

Mišljenje UO ZTT RSS o rezultatima ženskih reprezentativnih selekcija

Na osnovu člana 34. stav 2. tačka 5. i 6. Statuta Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije, a u skladu sa čl. 14. st. 3 i čl. 24 st. 3 Pravilnika o reprezentacijama, Upravni odbor Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije, na dvadesetdevetoj sednici održanoj 20.12.2018. godine, jednoglasno je doneo i upućuje Upravnom odboru RSS,
M I Š LJ E NJ E

 1. Rezultati ostvareni na međunarodnim takmičenjima ženskim selekcijama Srbije u predhodnom periodu su nezadovoljavajući i ispod realnog kvaliteta igračkog potencijala.
 2. Predlažemo Upravnom odboru Rukometnog saveza Srbije da u skladu sa svojim ovlašćenjem razreši sva lica imenovana za rad u okviru svih ženskih selekcija.

Obrazloženje
Shodno odredbama Statuta Zajednice i Pravilniku o reprezentacijama, Upravni odbor Zajednice trenera RSS, je izvršio analizu rezultata svih ženskih reprezentativnih selekcija i konstatovao da su isti nezadovoljavajući i ispod renomea i ambicija.
I pored uvažavanja objektivnih okolnosti, kao što je neuređeno stanje u rukometnoj organizaciji i povrede pojedinih igračica, jedinstvena je ocena da su sve ženske reprezentativne selekcije na minulim velikim takmičenjima postigle rezultate ispod očekivanja.
Iako mišljenje nije traženo, Zajednica trenera smatra da mora da se oglasi i da svoje mišljenje, pa čak iako nije ni konsultovana oko izbora trenera i stručnih timova, a što je bila obaveza shodno normativnim aktima Saveza.
Na osnovu sveobuhvatne analize stanja, a u skladu sa Pravilnikom o reprezentacijama i uvažavanjem mišljenja relevantnih faktora potrebno je da se u što hitnijem roku formiraju novi stručni štabovima, izaberu selektor, treneri i svi ostali stručni profili neophodni za kvalitetan stručan rad svih reprezentativnih selekcija.

Predsednik Upravnog odbora ZT RSS
Prof. Dr. Saša Marković

Kompletan dokument požete preuzeti:

ztrss_logo_720_440

Pismo predsedniku UO RSS Božidaru Đurkoviću

Upravni odbor Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije na sednici održanoj 17.06.2018. godine razmatrao je aktuelnu situaciju u rukometnoj organizaciji i odnos prema Zajednici trenera  RSS i njenom članstvu. Jednoglasan  zaključak  donet na sednici je da se predsedniku UO RSS Božidaru Đurkoviću uputi Pismo sa zahtevom da  na njega odgovori do 20.06.2018.godine i postupi po zahtevima iz Pisma.

Pismo možete preuzeti klikom na:

Pošto u zadatom roku nije bilo odgovora niti bilo kakve zvanične reakcije na Pismo upoznajemo vas sa njegovom sadržajem , a o daljim postupcima Zajednice trenera RSS na rešavanju nagomilanih problema sa ciljem da se zaštiti rukometna struka i podigne na zadovoljavajući nivo saradnja između RSS i Zajednice trenera RSS  bićete obavešteni.

ztrss_logo_720_440

POSTUPAK UČLANJENJA U ZAJEDNICU TRENERA RSS

Za učlanjenje u ZT RSS potrebno je :

 • dostaviti overenu fotokopiju diplome,
 • dostaviti kopiju lične karte,
 • dostaviti popunjen Lični karton trenera,
 • dostaviti 2 slike,
 • dostaviti polisu osiguranja od nezgode ( Zajednica trenera osigurava sve nove članove ZT ),
 • prikazati dokaz o uplati 4.200,00 dinara na ime ” učlanjenje u ZT RSS + godišnja članarina za 2019. god.”   na tekući račun ZT RSS broj: 160-480967-50

Gore navedenu dokumentaciju potrebno je skenirati ( osim slike ) i poslati na mejl Zajednice trenera: treneri@treneri-rss.rs ,  a potom poštom ( sa slikom ) dostaviti na :

Jova Pavlov

ul. Proleterska br. 47

21235 Temerin

haris-nova

Haris Strujić – entuzijasta i borac za rukomet u Priboju

Drago mi je da danas mogu predstaviti Harisa Strujića, velikog entuzijastu, borca za rukomet u jednom velikom rukometnom gradu kakav je Priboj. Evo jedne lepe priče kroz koju će se prepoznati mnogo naših kolega.

”Priboj je izrazito rukometna sredina, koja je dala na desetine rukometnih internacionalaca i osvajača svetskih i evropskih prvenstava. Dovoljno je pomenuti Zorana Tutu Živkovića, koji je kao član RK FAP iz Priboja bio osvajač zlatne olimpijske medalje u Minhenu, Alema Toskića i Miloša Dragaša, bivše reprezentativce Srbije u rukometu i mnoge druge.

Haris Strujić je izdanak pribojske rukometne škole i jedan od najboljih rukometaša koje je Priboj ikada imao. Ovaj rukometni internacionalac rođen je u Priboju 5. januara 1982. godine, još uvek je aktivan igrač RK Priboj u Super B rukometnoj ligi, a uz Priboj igrao je i za RK Zlatar iz Nove Varoši, u HEBI Bujanovac, u Italiji, Železničaru iz Sarajeva, Bosni iz Visokog, Slobodi iz Tuzle,RK Krivaji, RK Bijeljini, igrao je u Iranu itd.. Danas je aktivan igrač u superligašu Priboju i pomoćni je trener. Stekao je diplomu Više škole za sportske trenere u Beogradu, apsolvent je na Fakultetu za fizičku kulturu, a planira i ussavršavanje putem master studija iz oblasti fizičke kulture.

Svoje bogato igračko iskustvo već nekoliko godina prenosi na plejadu mlađih rukometaša Priboja. Formirao je pionirsku selekciju, ali i žensku školu rukometa pri RK Priboj. Svakodnevno trenira i uči rukometnoj igri preko 100 dečaka i devojčica iz Priboja i okoline. Za kratak period rada sa mlađim selekcijama (godiste 2000-2001) plasirao se na državno prvenstvo. Sa selekcijom dece rođene 2002-2003 ne prijavljuje se na takmicenje, jer RK Priboj nema sredstava za egzistenciju mlađih kategorija kluba i organizovanje njihovog takmičenja. Haris Strujić je u prezentirao interesantan predlogu rukovodstvu kluba i uz saradnju klubova iz okoline, samo da bi deca igrala i učila rukomet kroz utakmice, organizovao ligu mlađih kategorija na tromeđi Srbije – Bosne i Hercegovine – Crne Gore. U nju su uključene ekipe iz Višegrada i Goražda (BiH), iz Pljevalja (Crna Gora), kao i iz Priboja, Prijepolja i Nove Varoši. Ova liga je vrlo ekonomična, na pedesetak kilometara nalaze se ovi gradovi iz tri međunarodno priznate države, deca se druže i – igraju rukomet.  Nažalost, nema sredstava da se takmiče deca iz desetak opština Zlatiborskog okruga i da potom učestvuju na državnom prvenstvu na nivou Republike Srbije. Zbog nedostatka sredstava u RK Priboj, devojčice iz Priboja igraju rukomet u susednom Prijepolju, koje je nadomak prelaska u prvoligaško društvo.

Uz sve ovo, Haris Strujić radi na fizičkim aktivnostima sa decom iz Udruženja mentalno nedovoljno razvijenih. Pomaže im da upražnjavaju fizičke aktivnost koje mogu pozitivno uticati na njihovo zdravlje. Često te aktivnosti imaju mnogo detalja i dodira sa rukometnom igro. Radi i kao trener ambasador u ’’Coca-Cola’’ aktivnim zonama gde sa mladim rukometasima radi na njihovoj fizičkoj spremi.

Haris Strujić je prinuđen da moli kucajući na mnoga vrata da se pomogne  mlađim kategorijama rukometaša. Vođen geslom da bez rukometne škole, neće biti ni perspektive u razvoju rukometa u ovom kraju koji je iznedrio plejadu poznatih rukometnih imena.

Njegova je ideja da Rukometni savez Srbije organizuje rukometne kampove u ovom delu Srbije,a nakon togada pomogne da se organiyuje liga mlađih kategorija. Veliki podrstrek za sve rukometne radnike bi bilo organizovanje nekih reprezentativnih priprema mlađih selekcija u ovom delu Srbije. Mišeljnja je da treba stvoriti mogućnosti da se pionirski i omladinski rukometni sastavi iz ovog kraja okupljaju se mesečno ili tromesečno kako bi odigravali utakmice protiv drugih regiona u Srbiji. To bi svakako doprinelo većoj popularizaciji rukometa, napretku dece, sa velikom mogućnošću da neko od njih bude u nacionalnom timu.

Rukometni savez Srbije bi trebao da od sredstava koja dobija od međunarodnih rukometnih foruma za razvoj rukometa, deo usmeri za razvoj pionirskog i omladinskog i muškog i ženskog rukometa u mestima poput Priboja, Nove Varoši i Prijepolja, gde je oduvek bilo rukometnih talenata i gde rukomet, posebno u Priboju, ima sjajnu tradiciju. Rukometni savez Srbije mora naći rešenje kako pomoći razvoju rukometnog sporta u ovom delu zapadne Srbije, kako se ne bi zbog pomanjkanja sredstava, rukometni sport ovde ugasio. Nažalost,  praksa je pokazala da nije dovoljan samo ogromni entuzijazam i ljubav za ovaj sport, koje je Haris Strujić posvetio. Ovom pričom želimo da skrenemo pažnju na mnoge trenere poput Harisa koje treba podržati i obezbediti mu minimalna sredstva za rad, a nema sumnje da će se sve uloženo višestruko vratiti.  ”

Koristimo priliku da Harisu poželimo sve najbolje i još mnogo trenerskih sezona.

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.  Powered by S2S & PROWEB.