treneri_clanska karta

Postupak učlanjenja u ZT RSS

Za učlanjenje u ZT RSS potrebno je dostaviti:

 •  popunjen Lični karton trenera- Pristupnicu,
 •  overenu ( kod notara ) kopiju Diplome o stečenom stručnom zvanju
 •  1 sliku,
 •  očitanu ili kopirani Ličnu kartu,
 • dokaz o uplati 4.200,00 dinara na ime ” učlanjenje u ZT RSS “ ( u iznosu su sadržani troškovi učlanjenja + godišnja članarina za tekuću godinu + osiguranje od posledica nezgode )   na tekući račun ZT RSS broj: 160480967-50
 • Gore navedenu dokumentaciju potrebno je skenirati  i poslati na mejl Zajednice trenera: treneri@treneri-rss.rs ,  a potom poštom  dostaviti :
 • Lični karton trenera – Pristupnicu
 • Overenu kopiju Diplome
 • Sliku ,

na adresu : Jova Pavlov, 21235 Temerin, ul Proleterska br. 47

Telefon za sve dodatne informacije : 064 88 27 283 – Jova Pavlov

features_image

Projekat sportskog usavršavanja trenera za rad sa decom

Rukometni savez Srbije u saradnji sa Fakultetom za sport Univerziteta Nikola Tesla, organizuje Projekat sportskog usavršavanja trenera za rad sa decom. Pravo učešća na projektu imaju treneri koji rade sa sportistima uzrasta ispod 16 godina i poseduju Dozvolu za rad nivoa I i III. Učešće u Projektu je besplatno , a sve ostale bitne informacija kao i obrazac prijave koji treba popunjen dostaviti na mejl Zajednice trenera RSS : treneri@treneri-rss.rs najkasnije 05.maja 2019. godine možete preuzeti klikom na:

ztrss_logo_720_440

Javna rasprava o predlogu statuta ZT RSS – Rok za dostavu amandmana 3. maj 2019.

Upravni odbor Zajednice trenera RSS na 43. sednici održanoj 24.04.2019. godine u Kragujevcu usvojio je Predlog prečišćenog teksta Statuta Zajednice trenera usaglašenog sa Zakonom o sportu i upućuje ga na javnu raspravu koja će trajati do 03.05.2019. godine. Predloge amandmana do utvrđenog roka dostaviti na mejl ZT RSS : treneri@treneri-rss.rs .

Predlog Statuta Zajednice trenera RSS možete preuzeti klikom na :

zastava_750x500

43. sednica Upravnog odbora ZT RSS – sreda 24. 04. 2019.

43. sednica Upravnog odbora Zajednice trenera RSS će se održati 24.04.2019 .godine ( sreda ) sa početkom u 11 časova. Sednica će se održati u Kragujevcu u   prostorijama SU ” Radnički 1964 ” , Sportska hala ” Jezero “. 

D N E V N I RE D :

 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 40. redovne i 41, i 42. elektronske sednice
 2. Potvrđivanje odluke sa elektronskih sednice,
 3. Priprema za Redovnu Skupštinu ZT RSS
 4. Tekuća pitanja, pošta i razno
seminar2018

Centralni seminar rukometnih trenera ”Šumarice 2019” – 21. – 23. jun 2019.

Na osnovu Programa aktivnosti za 2019. godinu ,

Zajednica trenera rukometnog saveza Srbije će u periodu od 21. do 23. juna 2019. godine organizovati

Centralni seminar rukometnih trenera ” Šumarice 2019. ” .

Već tradicionalno Seminar će se održati u kompleksu hotela ” Šumarice ” u Kragujevcu.

Informacije , obrazac Prijave za učešće na Seminaru kao i uputstvo za popunjavanje uplatnog naloga možete preuzeti klikom na sledeće linkove :

ztrss_logo_720_440

Odluke UO ZT RSS od 31.01.2019. upućene čelnicima Rukometnog saveza Srbije

Poštovani,
u više navrata, Zajednica trenera RSS, kao neposredni član RSS, obraćala se nadležnim
organima RSS, sa molbom za dostavu određenih podataka i uključenje Zajednice u aktivniji rad
Saveza, pogotovo po stručnim pitanjima.
Ovom priliko, obaveštavamo Vas o Odlukama UO Zajednice trenera RSS, sa sednice održane
31.01.2019 godine u Kragujevcu

Prilikom odlaska na rad u inostranstvu, treneri, članovi Zajednice trenera RSS,
imaju obavezu da dobiju potvrdu RSS o kategoriji i statusu.
Obzirom da od Zajednice trenera RSS nije tražena nikakva informacija o statusu
trenera, obraćamo Vam se sa zahtevom da nam dostavite spisak izdatih Potvrda za rad
trenera u inostranstvu, članova ZT RSS, počev od 05.07.2017 godine, kada je Zajednica
primljena u članstvo RSS.

Hitno zakazati sednicu Skupštine RSS, sa jedinom tačkom dnevnog reda: „Stanje u
srpskom rukometu“.

U pripremi novih Normativnih akata, precizirati učešće Zajednice trenera, kao
neposrednog člana RSS, u donošenju svih odluka, vezanih za trenere i njihov status,
odnosno da sve poslove za trenere vrši Zajednica trenera (licenciranje, potvrde i
drugo)

Dostaviti Izveštaje selektora svih selekcija, da bi Zajednica dala mišljenje, koje joj
pripada u skladu sa Pravilnikom o reprezentacijama

U prilogu dopisa, dostavljamo Mišljenje UO Zajednice trenera o radu i rezultatima ženskih
reprezentativnih selekcija.
U nadi da će ovo imati pozitivan efekat i sa željom u što brži povratak na staze uspeha,
Srdačno sportski Vas pozdravljamo.

Predsednik Upravnog odbora ZT RSS
Prof. Dr. Saša Marković

Odluku možete preuzeti klikom

ztrss_logo_720_440

Mišljenje UO ZTT RSS o rezultatima ženskih reprezentativnih selekcija

Na osnovu člana 34. stav 2. tačka 5. i 6. Statuta Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije, a u skladu sa čl. 14. st. 3 i čl. 24 st. 3 Pravilnika o reprezentacijama, Upravni odbor Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije, na dvadesetdevetoj sednici održanoj 20.12.2018. godine, jednoglasno je doneo i upućuje Upravnom odboru RSS,
M I Š LJ E NJ E

 1. Rezultati ostvareni na međunarodnim takmičenjima ženskim selekcijama Srbije u predhodnom periodu su nezadovoljavajući i ispod realnog kvaliteta igračkog potencijala.
 2. Predlažemo Upravnom odboru Rukometnog saveza Srbije da u skladu sa svojim ovlašćenjem razreši sva lica imenovana za rad u okviru svih ženskih selekcija.

Obrazloženje
Shodno odredbama Statuta Zajednice i Pravilniku o reprezentacijama, Upravni odbor Zajednice trenera RSS, je izvršio analizu rezultata svih ženskih reprezentativnih selekcija i konstatovao da su isti nezadovoljavajući i ispod renomea i ambicija.
I pored uvažavanja objektivnih okolnosti, kao što je neuređeno stanje u rukometnoj organizaciji i povrede pojedinih igračica, jedinstvena je ocena da su sve ženske reprezentativne selekcije na minulim velikim takmičenjima postigle rezultate ispod očekivanja.
Iako mišljenje nije traženo, Zajednica trenera smatra da mora da se oglasi i da svoje mišljenje, pa čak iako nije ni konsultovana oko izbora trenera i stručnih timova, a što je bila obaveza shodno normativnim aktima Saveza.
Na osnovu sveobuhvatne analize stanja, a u skladu sa Pravilnikom o reprezentacijama i uvažavanjem mišljenja relevantnih faktora potrebno je da se u što hitnijem roku formiraju novi stručni štabovima, izaberu selektor, treneri i svi ostali stručni profili neophodni za kvalitetan stručan rad svih reprezentativnih selekcija.

Predsednik Upravnog odbora ZT RSS
Prof. Dr. Saša Marković

Kompletan dokument požete preuzeti:

ztrss_logo_720_440

Pismo predsedniku UO RSS Božidaru Đurkoviću

Upravni odbor Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije na sednici održanoj 17.06.2018. godine razmatrao je aktuelnu situaciju u rukometnoj organizaciji i odnos prema Zajednici trenera  RSS i njenom članstvu. Jednoglasan  zaključak  donet na sednici je da se predsedniku UO RSS Božidaru Đurkoviću uputi Pismo sa zahtevom da  na njega odgovori do 20.06.2018.godine i postupi po zahtevima iz Pisma.

Pismo možete preuzeti klikom na:

Pošto u zadatom roku nije bilo odgovora niti bilo kakve zvanične reakcije na Pismo upoznajemo vas sa njegovom sadržajem , a o daljim postupcima Zajednice trenera RSS na rešavanju nagomilanih problema sa ciljem da se zaštiti rukometna struka i podigne na zadovoljavajući nivo saradnja između RSS i Zajednice trenera RSS  bićete obavešteni.

ztrss_logo_720_440

POSTUPAK UČLANJENJA U ZAJEDNICU TRENERA RSS

Za učlanjenje u ZT RSS potrebno je :

 • dostaviti overenu fotokopiju diplome,
 • dostaviti kopiju lične karte,
 • dostaviti popunjen Lični karton trenera,
 • dostaviti 2 slike,
 • dostaviti polisu osiguranja od nezgode ( Zajednica trenera osigurava sve nove članove ZT ),
 • prikazati dokaz o uplati 4.200,00 dinara na ime ” učlanjenje u ZT RSS + godišnja članarina za 2019. god.”   na tekući račun ZT RSS broj: 160-480967-50

Gore navedenu dokumentaciju potrebno je skenirati ( osim slike ) i poslati na mejl Zajednice trenera: treneri@treneri-rss.rs ,  a potom poštom ( sa slikom ) dostaviti na :

Jova Pavlov

ul. Proleterska br. 47

21235 Temerin

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.  Powered by S2S & PROWEB.