treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 25.02.2019.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  25.02.2019. godine su :

 • Obradović Luka, broj člana 818

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 22.02.2019.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  22.02.2019. godine su :

 • Elezović Uroš, broj člana 817

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 21.02.2019.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  21.02.2019. godine su :

 • Stojmenović Dalibor, broj člana 815
 • Mihajlović Dragoljub, broj člana 816

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

srpskazastava

Prvi regionalni seminar rukometnih trenera u 2019. godini…

Na osnovu Programa rada Zajednice trenra u 2019. godini zakazani su prvi Regionalni seminari rukometnih trenara za rukometne stručnjake razvrstane u 1. i 2. kategorije po RINK-u. Dva regionalna seminara su za pomenute trenere obavezna radi regulisanja statusa, odnosno dobijanja Dozvola za rad i sticanje uslova za licenciranje za sve stepene takmičenja osim 1. stepena ( Super i Super “B” lige ). Na Seminare se pozivaju i svi zainteresovani koji nisu članovi ZT RSS ( igrači, rukometni radnici, polaznici raznih oblika školovanja za sticanje stručnih zvanja …. ).

Programe Seminara možete preuzeti klikom na :

Seminar Beograd 2019-1

Seminar Vrbas 2019-1

Seminar Kragujevac 2019-1

Seminar Niš 2019-1

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 09.02.2019.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  09.02.2019. godine su :

 • Petrović Ana, broj člana 813
 • Dukić Slavko, broj člana 814

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 06.02.2019.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  06.02.2019. godine su :

 • Bukilić Anton, broj člana 810
 • Radaković Željko, broj člana, 811
 • Stevanović Vladimir, broj člana 812

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 16.01.2019.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  16.01.2019. godine su :

 • Vukotić Željko, broj člana 808
 • Božić Ivan, broj člana, 809

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

ztrss_logo_720_440

31. Sednica Upravnog odbora ZT RSS – Četvrtak, 31. 01. 2019.

31. sednica Upravnog odbora Zajednice trenera RSS će se održati 31.01.2019 .godine sa početkom u 11 časova. Sednica će se održati u Kragujevcu u  prostorijama SU ” Radnički 1964 ” , Sportska hala ” Jezero ” . 

D N E V N I RE D :

 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 29. redovne i 30. elektronske sednice
 2. Potvrđivanje odluke sa elektronske sednice,
 3. Informacija o radu Zajednice između dve sednice,
 4. Prvi Regionalni seminari,
 5. Tekuća pitanja, pošta i razno

Poziv za sednicu možete preuzeti klikom na: Poziv za 31. sednicu

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 08.01.2019.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  08.01.2019. godine su :

 • Momir Ilić, broj člana 805
 • Vladica Stojanović, broj člana, 806
 • Predrag Vujadinović, broj člana 807

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.  Powered by S2S & PROWEB.