treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 22.11.2018.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  22.11.2018. godine su :

 • Sretenović Miloš, broj člana 804

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 15.11.2018.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  15.11.2018. godine su :

 • Mitrović Daliborka, broj člana 803

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

ztrss_logo_720_440

DOZVOLE ZA RAD TRENERA – VAŽNE INFORMACIJE

Zbog čestitih obraćanja trenera za tumačenje postupaka za izdavanje, obnavljanje i zamenu nivoa Dozvola za rad trenera, Upravni odbor Zajednice trenera se obratio Komisiji za izdavanje Dozvola za rad RSS za tumačenje i bliža uputstva za navedene postupke. Takođe, ova Informacija sadrži i jasno navedene uslove koje treba treneri da ispune kako bi dobili odgovarajući nivo Dozvole za rad koja omogućava i rad sa dečijim uzrastom ( do 16 godina).

Informaciju možete preuzeti klikom na:DOZVOLE ZA RAD – VAŽNE INFORMACIJE

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 05.11.2018.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  05.11.2018. godine su :

 • Janković Petar, broj člana 802

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 31.10.2018.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  31.10.2018. godine su :

 • Stanković Nenad, broj člana 799
 • Balog Vladimir, broj člana 800
 • Mikić Bratislav, broj člana 801

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 18.10.2018.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  18.10.2018. godine su :

 • Zdravković Miloš, broj člana 797
 • Mitrović Uroš, broj člana 798

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 09.10.2018.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  09.10.2018. godine su :

 • Pavlović Darko, broj člana 796

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 05.10.2018.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  05.10.2018. godine su :

 • Lečić  Milan, broj člana 791
 • Micković Borko , broj člana 792
 • Đukić Milan, broj člana 793
 • Janevski Nikola , broj člana 794
 • Kostić Slobodan, broj člana 795

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 27.09.2018.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  27.09.2018. godine su :

 • Lazić Marija, broj člana 790

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.  Powered by S2S & PROWEB.