treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 17.05.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  17.05.2019. godine su :

 • Jelić Veselin , broj člana 834
 • Vojnić Maja , broj člana 835

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

ztrss_logo_720_440

3. redovna sednica Skupštine Zajednice trenera RSS – Kragujevac, 09.05.2019.godine

U Kragujevcu ( zgrada Gradske uprave ) , 09. maja 2019. godine ( četvrtak ) sa početkom u 12 časova održaće se 3. redovna sednica Skupštine Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije.

Za ovu sednicu predlaže se sledeći :

D n e v ni re d :

 1. Izbod radnih tela Skupštine,

a/ Radnog Predsedništva ,

b/ Zapisničara i dva overača zapisnika,

c/ Verifikacione komisije,

2. Usvajanje zapisnika sa druge redovne sednice Skupštine,

3. Razamatranje i odlučivanje o Izveštaju o radu Skupštine i Upravnog odbora u 2018. godini,

4. Razmatranje i odlučivanje o izveštaju Nadzornog odbora za 2018 godini,

5. Usvajanje finansijskog izveštaja (završni račun) za 2018 godinu,

 • Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja
 • Donošenje odluke o usvajanju Izjave o raspodeli dobiti

6. Usvajanje prečišćenog teksta Statuta,

7. Usvajanje Pravilnika sekcija,

8. Tekuća pitanja, pošta i razno

Poziv možete preuzeti klikom na :

Poziv za Skupstinu

features_image

Projekat sportskog usavršavanja trenera za rad sa decom

Rukometni savez Srbije u saradnji sa Fakultetom za sport Univerziteta Nikola Tesla, organizuje Projekat sportskog usavršavanja trenera za rad sa decom. Pravo učešća na projektu imaju treneri koji rade sa sportistima uzrasta ispod 16 godina i poseduju Dozvolu za rad nivoa I i III. Učešće u Projektu je besplatno , a sve ostale bitne informacija kao i obrazac prijave koji treba popunjen dostaviti na mejl Zajednice trenera RSS : treneri@treneri-rss.rs najkasnije 05.maja 2019. godine možete preuzeti klikom na:

ztrss_logo_720_440

Javna rasprava o predlogu statuta ZT RSS – Rok za dostavu amandmana 3. maj 2019.

Upravni odbor Zajednice trenera RSS na 43. sednici održanoj 24.04.2019. godine u Kragujevcu usvojio je Predlog prečišćenog teksta Statuta Zajednice trenera usaglašenog sa Zakonom o sportu i upućuje ga na javnu raspravu koja će trajati do 03.05.2019. godine. Predloge amandmana do utvrđenog roka dostaviti na mejl ZT RSS : treneri@treneri-rss.rs .

Predlog Statuta Zajednice trenera RSS možete preuzeti klikom na :

zastava_750x500

43. sednica Upravnog odbora ZT RSS – sreda 24. 04. 2019.

43. sednica Upravnog odbora Zajednice trenera RSS će se održati 24.04.2019 .godine ( sreda ) sa početkom u 11 časova. Sednica će se održati u Kragujevcu u   prostorijama SU ” Radnički 1964 ” , Sportska hala ” Jezero “. 

D N E V N I RE D :

 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 40. redovne i 41, i 42. elektronske sednice
 2. Potvrđivanje odluke sa elektronskih sednice,
 3. Priprema za Redovnu Skupštinu ZT RSS
 4. Tekuća pitanja, pošta i razno
seminar2018

Centralni seminar rukometnih trenera ”Šumarice 2019” – 21. – 23. jun 2019.

Na osnovu Programa aktivnosti za 2019. godinu ,

Zajednica trenera rukometnog saveza Srbije će u periodu od 21. do 23. juna 2019. godine organizovati

Centralni seminar rukometnih trenera ” Šumarice 2019. ” .

Već tradicionalno Seminar će se održati u kompleksu hotela ” Šumarice ” u Kragujevcu.

Informacije , obrazac Prijave za učešće na Seminaru kao i uputstvo za popunjavanje uplatnog naloga možete preuzeti klikom na sledeće linkove :

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 17.04.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  17.04.2019. godine su :

 • Vještica Goran , broj člana 832
 • Pavlović Vladimir , broj člana 833

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

seminar2018-1024x681

40. sednica Upravnog odbora ZT RSS – sreda 10. 04. 2019.

40. sednica Upravnog odbora Zajednice trenera RSS će se održati 10.04.2019 .godine ( sreda ) sa početkom u 11 časova. Sednica će se održati u Kragujevcu u  prostorijama HTP ” Šumarice ” . 

D N E V N I RE D :

 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 36. redovne i 37, 38. i 39. elektronske sednice
 2. Potvrđivanje odluke sa elektronskih sednice,
 3. Drugi Regionalni seminari i Centralni seminar ” Savetovanje 2019 “,
 4. Priprema za Redovnu Skupštinu ZT RSS
 5. Tekuća pitanja, pošta i razno

Poziv za sednicu možete preuzeti klikom na :

Poziv za 40 sednicu

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 05.04.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  05.04.2019. godine su :

 • Kiš Šandor , broj člana 828
 • Stojanović Nikola, broj člana 829
 • Merdović Srđan, broj člana 830
 • Jocić Nikola, broj člana 831

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.  Powered by S2S & PROWEB.