ztrss_logo_720_440

DOPUNA LISTE TRENERA KOJI ISPUNJAVAJU USLOV ZA LICENCIRANJE U SEZONI 2019/20.

Upravni odbor Zajednice trenera RSS je na svojoj 51. elektronskoj sednici održanoj 19.09.2019. godine utvrdio Dopunu Liste trenera koji ispunjavaju uslov za licenciranje za takmičarsku sezonu 2019/20, a istu je Upravni odbor RSS potvrdio na 71. elektronskoj sednici održanoj takođe 19.09.2019.godine.

Dopunu Liste trenara možete preuzeti klikom na:

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 15.09.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  15.09.2019. godine su :

 • Georgijevski Ivana, broj člana 864
 • Bala Lajoš, broj člana 865
 • Strahinić Milan, broj člana 866
 • Buzadžija Stevan, broj člana 867
 • Zejak Vladimir, broj člana 868

Napomena: Po objavljivanju učlanjenja na sajtu Zajednice trenera RSS treneri radi regulisanja svog statusa učesnika u takmičenjima , odnosno dobijanja licence, treba da podnesu Zahtev Komisiji RSS za dobijanje Dozvole za rad.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 08.09.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  08.09.2019. godine su :

 • Marinković Aleksandar, broj člana 858
 • Matić Mijodrag, broj člana 859
 • Stevanović Slavoljub, broj člana 860
 • Šuša Zoran, broj člana 861
 • Ristić Marko, broj člana 862
 • Suvajdžić Genadije, broj člana 863

Napomena: Po objavljivanju učlanjenja na sajtu Zajednice trenera RSS treneri radi regulisanja svog statusa učesnika u takmičenjima , odnosno dobijanja licence, treba da podnesu Zahtev Komisiji RSS za dobijanje Dozvole za rad.

treneri_clanska karta

Postupak učlanjenja u ZT RSS

Za učlanjenje u ZT RSS potrebno je dostaviti:

 •  popunjen Lični karton trenera- Pristupnicu,
 •  overenu ( kod notara ) kopiju Diplome o stečenom stručnom zvanju
 •  1 sliku,
 •  očitanu ili kopirani Ličnu kartu,
 • dokaz o uplati 4.200,00 dinara na ime ” učlanjenje u ZT RSS “ ( u iznosu su sadržani troškovi učlanjenja + godišnja članarina za tekuću godinu + osiguranje od posledica nezgode )   na tekući račun ZT RSS broj: 160480967-50
 • Gore navedenu dokumentaciju potrebno je skenirati  i poslati na mejl Zajednice trenera: treneri@treneri-rss.rs ,  a potom poštom  dostaviti :
 • Lični karton trenera – Pristupnicu
 • Overenu kopiju Diplome
 • Sliku ,

na adresu : Jova Pavlov, 21235 Temerin, ul Proleterska br. 47

Telefon za sve dodatne informacije : 064 88 27 283 – Jova Pavlov

ZTrss_kg2019-slider

Usvojena Lista trenera koji ispunjavaju uslove za licenciranje za nastupajuću takmičarsku sezonu

Upravni odbor Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije je na 50. elektronskoj sednici održanoj 31.08.2019. godine utvrdio Listu trenera koji ispunjavaju uslove za licenciranje za nastupajuću takmičarsku sezonu, a u skladu sa normativnim aktima RSS , Upravni odbor RSS je na istu dao saglasnost na sednici održanoj 01.09.2019. godine u Kragujevcu.

Listu trenara koji ispunjavaju uslov za licenciranje možete preuzeti klikom na :

Napomena: Treneri koji se nalaze na delu Liste koja se odnosi na 1. stepen takmičenja , a pored čijeg imena stoji i primedba : ” uslov ” mogu pozivanjem broja 064 88 27 283 ( Jova Pavlov) ili 064 88 27 277 ( Nebojša Videnović ) dobiti informacije o uslovima koje treba da ispune kako bi mogli biti licencirani

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 28.08.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  28.08.2019. godine su :

 • Sarkozi Žolt, broj člana 853
 • Kiš Edina, broj člana 854
 • Nikolić Ana,broj člana 855
 • Rošu Stefan, broj člana 856
 • Matanović Oliver, broj člana 857

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku

treneri_lopta-1024x683

Obaveštenje o ispunjenju uslova za dobijanje licence trenera u takmičarskoj 2019/2020 godini

U skladu sa članom 41. stav 2 Pravilnika o takmičenjima RSS, Zajednica trenera RSS je u obavezi da dostavi Upravnom odboru RSS na potvrđivanje, Listu trenera koji ispunjavaju uslove za dobijanje licence u takmičarskoj 2019/2020 godini. Ovom prilikom podsećamo članove Zajednice na uslove koje moraju ispuniti da bi
ostvarili pravo na dobijanje licence.

Obaveštenje možete preuzeti klikom na :

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 07.08.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  07.08.2019. godine su :

 • Milojičić Vuk, broj člana 852

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.  Powered by S2S & PROWEB.