ztrss_logo_720_440

UPLATA GODIŠNJE ČLANARINE - PODSEĆANJE

Poštovane kolege,

podsećamo Vasa da je 31. mart tekuće godine poslednji rok da se redovna godišnja članarina uplati po ceni od 4.000,00 dinara. Već od 01. aprila članarina iznosi 6.000,00 dinara.

Takođe, Vas podsećamo da je 31. mart tekuće godine poslednji dan za uplatu " pasivne članarine " u iznosu od 2.000,00 dinara koja se posle navedenog roka ne može uplatiti.

Cenovnik koji sadrži gore navedene podatke možete posetiti klikom na link:https://treneri-rss.rs/wp-content/uploads/2020/12/Odluka-o-visini-clanarine-za-2021-godinu-1.pdf

ztrss_logo_720_440

SAOPŠTENJE - OBJAVA VIDEO MATERIJALA PREDAVANJA ZA 1. REGIONALNI SEMINAR RUKOMETNIH TRENERA ZT RSS

Poštovane kolege ,

obaveštavamo vas da iz tehničkih razloga postavljanje na sajt Zajednice trenera video materijala sa obradom tema za 1. regionalni seminar trenera ZT RSS može kasniti u odnosu na zakazan termin ( 25. mart ) . Očekujemo da kašnjenje neće biti duže od jednog dana . U isto vreme vas podsećamo da video materijal možete po objavljivanju da koristite kad god i koliko god puta vam to odgovara i bude potrebno.

treneri

DOŠKOLAVANJE SPORTSKIH OPERATIVNIH TRENERA ZA STICANJE USLOVA ZA RAD SA DECOM - PRIJAVLJIVANJE

Na sastanku predstavnika Zajednice trenera i predstavnika Rukometnog saveza Srbije dogovoren je početak akcije na sprovođenju rešavanja jednog od gorućih problema struke, a to je doškolavanje sportskih operativnih trenera radi sticanja uslova za dobijanje Dozvole za rad sa decom, a u skladu sa Zakonom o sportu.

Prvi korak ka početku procesa doškolavanja je postupak prijavljivanja zainteresovanih trenera te Vas upućujemo da pročitate Poziv za dostavu Prijave, a potom istu popunite i na osnovu datih uputstava pošaljete.

vladimir_petkovic

1. REGIONALNI SEMINAR RUKOMETNIH TRENERA ,25.MART 2021. GODINE

Upravni odbor Zajednice trenera RSS je doneo Odluku na osnovu Plana rada Zajednice za 2021. godinu, obaveza proisteklih iz Zakona o sportu Republike Srbije i Pravilnika o uslovima za dobijanje dozvole za rad sportskih stručnjaka da i u uslovima izuzetno nepovoljne epidemiološke situacije organizuje Regionalni seminar rukometnih trenera 1. i 2. kategorije po RINK-u, na način i u formatu koji pomenuta epidemiološka situacija i sve Odluke donete radi sprečavanja širenja epidemije nalažu.

Seminar će biti realizovan ON LINE , što znači da će predavanja biti realizovana i prezentovana putem video materijala postavljenog na sajtu ZT RSS 25. marta tekuće godine.

Program Seminara i sve ostale bitne informacije za prijavljivanje za učestvovanje na Seminaru možete pročitati klikom na :

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 09.02.2021. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan 09.02.2021 . godine su :

  • Ristić Goran , broj člana 949
  • Aničić Dejan, broj člana 950
  • Đikić Zoran, broj člana 951
  • Cmiljanić Bogdan , broj člana 952
  • Stojanović Nikola, broj člana 953
  • Kojović Saša , broj člana 954

Napomena: Po objavljivanju učlanjenja na sajtu Zajednice trenera RSS treneri radi regulisanja svog statusa učesnika u takmičenjima , odnosno dobijanja licence, treba da podnesu Zahtev Komisiji RSS za dobijanje Dozvole za rad.

ztrss_logo_720_440

PASIVNA GODIŠNJA ČLANARINA TRENERA - OBJAŠNJENJE

Odlukom UO ZT Rukometnog saveza Srbije koja je na snazi već nekoliko godina treneri koji nemaju Klub u kom su angažovani ili koji iz bilo kojih razloga u toku kalendarske godine neće voditi ni jednu ekipu u zvaničnom takmičenju mogu uplatiti " pasivnu " članarinu u iznosu od 2.000,00 dinara. Uplata " pasivne " članarine moguća je isključivo do 31. marta tekuće godine. U slučaju da trener nakon 31.marta tekuće godine pronađe angažman u nekom Klubu dovoljno je da uplati razliku do punog iznosa članarine ( + 2.000,00 dinara) i tako ispuni , po osnovu članarine, uslov za licenciranje.

Ova Odluka je doneta sa ciljem da se trenerima koji članarinu uplate posle predviđenog roka ( 31.mart tekuće godine ) , odnosno kad nađu angažman u nekom Klubu, ne obračunavaju uvećane članarine za neblagovremeno plaćanje predviđene Cenovnikom ZT RSS.

baner_4020

POČELA DISTRIBUCIJA ČASOPISA ZAJEDNICE TRENERA " 40 H 20 " BROJ 7 NA KUĆNE ADRESE ČLANOVA ZT

Od srede, 13. januara 2021. godine počela je poštom distribucija sedmog broja časopisa Zajednice trenera RSS . Časopis se uručuje na kućne adrese trenera koji su dostavili Evidencioni list, a o uručenje časopisa treneri će biti informisani i SMS porukom na telefonske broje navedene u Evidencionom listu.

Pozivamo trenere - članove ZT koji još nisu dostavili Evidencioni list da to urade što pre.

clanska-karta-467x311

OBAVEŠTENJE - MOGUĆNOST UVIDA U REGULISANE GODIŠNJE ČLANARINE TRENERA ZA 2021. GODINU

Poštovane kolege,

klikom na link ovde na sajtu ZT RSS , na stranici ČLANOVI - PREGLED UPLATA ČLANARINE ZA 2021. možete se informisati o Vašoj regulisanoj i evidentiranoj godišnjoj članarini za 2021. godinu.

Članarina je evidentirana ako je je regulisana na jedan od sledećih načina:

  • Izvršena uplata na ime trenera u tekućoj godini,
  • Uplaćena iz dela pretplate za Centralni seminar za 2020. godinu
  • i evidentirana trenerima rođenim 1956. godine i ranije koji su Odlukom UO ZT RSS oslobođeni plaćanja članarine ( u napomeni navedeni kao "počasni članovi").

Evidencija će se ažurirati svakodnevno, a trenerima napominjemo da uplatu može izvršiti samo član ZT ( fizičko lice ) ,a ne i Klub koji nije član ZT ( pravno lice ) pa mu se na osnovu toga ne može ispostaviti faktura. Pored imena radi lakše i brže evidencije uplata treneri treba da navedu i šifru člana u bazi RSS.

Za eventualne nejasnoće ili reklamacije na postojeću evidenciju možete se obratiti na telefone: Jova Pavlov - 0604804481 ili Nebojša Videnović - 0691148172.

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.