treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 22.03.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  22.03.2019. godine su :

 • Kolak Jasmina , broj člana 825
 • Radojević Mladen, broj člana 826
 • Pančić Milan, broj člana 827

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 14.03.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  14.03.2019. godine su :

 • Radivojević Jovana , broj člana 824

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

ztrss_logo_720_440

36. sednica Upravnog odbora ZT RSS – sreda 13. 03. 2019.

36. sednica Upravnog odbora Zajednice trenera RSS će se održati 13.03.2019 .godine( sreda ) sa početkom u 11 časova. Sednica će se održati u Kragujevcu u  prostorijama SU ” Radnički 1964 ” , Sportska hala ” Jezero ” . 

D N E V N I RE D :

 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 31. redovne i 32, 33, 34. i 35 elektronske sednice
 2. Potvrđivanje odluke sa elektronskih sednice,
 3. Izveštaji sa Regionalnih seminara
 4. Tekuća pitanja, pošta i razno

Poziv za sednicu možete preuzeti klikom na :

Poziv za 36 sednicu

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 01.03.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  01.03.2019. godine su :

 • Stokrp ( Jovičić ) Bojana , broj člana 823

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 27.02.2019.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  27.02.2019. godine su :

 • Manić Miljan, broj člana 819
 • Gradić Slađana, broj člana 820
 • Obradović Dragana, broj člana 821
 • Mladenović Marjan, broj člana 822

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 25.02.2019.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  25.02.2019. godine su :

 • Obradović Luka, broj člana 818

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 22.02.2019.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  22.02.2019. godine su :

 • Elezović Uroš, broj člana 817

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 21.02.2019.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  21.02.2019. godine su :

 • Stojmenović Dalibor, broj člana 815
 • Mihajlović Dragoljub, broj člana 816

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

srpskazastava

Prvi regionalni seminar rukometnih trenera u 2019. godini…

Na osnovu Programa rada Zajednice trenra u 2019. godini zakazani su prvi Regionalni seminari rukometnih trenara za rukometne stručnjake razvrstane u 1. i 2. kategorije po RINK-u. Dva regionalna seminara su za pomenute trenere obavezna radi regulisanja statusa, odnosno dobijanja Dozvola za rad i sticanje uslova za licenciranje za sve stepene takmičenja osim 1. stepena ( Super i Super “B” lige ). Na Seminare se pozivaju i svi zainteresovani koji nisu članovi ZT RSS ( igrači, rukometni radnici, polaznici raznih oblika školovanja za sticanje stručnih zvanja …. ).

Programe Seminara možete preuzeti klikom na :

Seminar Beograd 2019-1

Seminar Vrbas 2019-1

Seminar Kragujevac 2019-1

Seminar Niš 2019-1

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 09.02.2019.GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  09.02.2019. godine su :

 • Petrović Ana, broj člana 813
 • Dukić Slavko, broj člana 814

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.  Powered by S2S & PROWEB.