treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 30.05.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  30.05.2019. godine su :

  • Novaković Jovan , broj člana 840

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 22.05.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  22.05.2019. godine su :

  • Biočanin Aleksandar , broj člana 836
  • Cenić Mladen , broj člana 837
  • Janković Jovana , broj člana 838
  • Popović Jelena, broj člana 839

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 17.05.2019. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  17.05.2019. godine su :

  • Jelić Veselin , broj člana 834
  • Vojnić Maja , broj člana 835

Napomena: Gore nevedeni treneri mogu i pre dobijanja članske knjižice Zajednice trenera pokrenuti postupak dobijanja Dozvole za rad , licenciranja i nastupati na utakmicama uz ID karton. Člansku knjižicu   će treneri  dobiti u  što kraćem roku.

ztrss_logo_720_440

3. redovna sednica Skupštine Zajednice trenera RSS – Kragujevac, 09.05.2019.godine

U Kragujevcu ( zgrada Gradske uprave ) , 09. maja 2019. godine ( četvrtak ) sa početkom u 12 časova održaće se 3. redovna sednica Skupštine Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije.

Za ovu sednicu predlaže se sledeći :

D n e v ni re d :

  1. Izbod radnih tela Skupštine,

a/ Radnog Predsedništva ,

b/ Zapisničara i dva overača zapisnika,

c/ Verifikacione komisije,

2. Usvajanje zapisnika sa druge redovne sednice Skupštine,

3. Razamatranje i odlučivanje o Izveštaju o radu Skupštine i Upravnog odbora u 2018. godini,

4. Razmatranje i odlučivanje o izveštaju Nadzornog odbora za 2018 godini,

5. Usvajanje finansijskog izveštaja (završni račun) za 2018 godinu,

  • Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja
  • Donošenje odluke o usvajanju Izjave o raspodeli dobiti

6. Usvajanje prečišćenog teksta Statuta,

7. Usvajanje Pravilnika sekcija,

8. Tekuća pitanja, pošta i razno

Poziv možete preuzeti klikom na :

Poziv za Skupstinu

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.  Powered by S2S & PROWEB.