treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 20.08.2020. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  20.08.2020. godine su :

  • Marković Dragoljub, broj člana 916

Napomena: Po objavljivanju učlanjenja na sajtu Zajednice trenera RSS treneri radi regulisanja svog statusa učesnika u takmičenjima , odnosno dobijanja licence, treba da podnesu Zahtev Komisiji RSS za dobijanje Dozvole za rad.

couch_seminar_2013

ODLUKA O NOVOM TERMINU ODRŽAVANJA CENTRALNOG SEMINARA ” ŠUMARICE 2020″

Na osnovu člana 34. stav 2. tačka 8. Statuta Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije, Upravni odbor Zajednice trenera Rukometnog saveza Srbije, na 68. elektronskoj sednici, održanoj 30.07.2020 godine, doneo je

ODLUKU

  1. Novi termin održavanja Centralnog seminara „Šumarice 2020“ je od 04. do 06. septembra 2020 godine.

Obrazloženje

Imajući u vidu Odluku o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću, čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju, Naredbi o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19, odluka o proglašenju vanredne situacije u većini gradova i lokalnih samouprava, Odluke o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji većeg dela lokalnih samouprava Srbije, te Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, doneta je odluka kao u dispozitivu.

ZAJEDNICA TRENERA RSS

Predsednik UO

Dr.Saša Marković .

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 27.07.2020. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  27.07.2020. godine su :

  • Županjac Bojan, broj člana 915

Napomena: Po objavljivanju učlanjenja na sajtu Zajednice trenera RSS treneri radi regulisanja svog statusa učesnika u takmičenjima , odnosno dobijanja licence, treba da podnesu Zahtev Komisiji RSS za dobijanje Dozvole za rad.

treneri_clanska karta

UČLANJENJE U ZAJEDNICU TRENERA RSS – SPISAK NOVOUČLANJENIH TRENERA – 21.07.2020. GODINE

Na osnovu kompletne dokumentacije učlanjeni i registrovani treneri u Zajednicu trenera RSS na dan  21.07.2020. godine su :

  • Bursać Božidar, broj člana 912
  • Starčević Dragoljub, broj člana 913
  • Boris Grk, broj člana 914

Napomena: Po objavljivanju učlanjenja na sajtu Zajednice trenera RSS treneri radi regulisanja svog statusa učesnika u takmičenjima , odnosno dobijanja licence, treba da podnesu Zahtev Komisiji RSS za dobijanje Dozvole za rad.

ztrss_logo_720_440

Otkazana Skupština ZT RS

Usled pandemije virusa kovid-19 i sve većeg broja žarišta širom Srbije

OTKAZUJE SE DO DALJNJEG sednica Skupština Zajednice trenera RSS

koja je bila zakazana za petak, 10. jul.

Delegati Sekcija će NAKNADNO BITI OBAVEŠTENI O TERMINU NOVE SEDNICE,

a koja će biti zakazana čim situacija bude dovoljno bezbedna za održavanje.
 
Podpredsednik Skupštine
       Duško Maračić s.r.

slider-seminar2018-1596x1064

ODLOŽENO ODRŽAVANJE CENTRALNOG SEMINARA TRENERA – NOVI TERMIN OD 7. DO 9. AVGUSTA 2020. GODINE

Upravni odbor Zajednice trenera RSS na elektronskoj sednici održanoj 30.06.2020. godine razmatrajići trenutnu situaciju, odnosno uticaj epidemija Korona virusa na bezbedno održavanje Centralnog seminara rukometnih trenara ” Šumarice 2020 ” je doneo Odluku o promeni termina održavanja seminara . Umesto narednog vikenda Centralni seminar će se održati od7. do 9. avgusta tekuće godine.

Ova Odluka doneta je u skladu sa odlukom gradonačelnika Kragujevca o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca i preduzimanju doneti mera na suzbijanju zarazne bolesti COVID – 19.

Odluku o promeni termina održavanja Centralnog seminara možete preuzeti klikom na :

Odluku o proglašenju vanredne situacije na teritori grada Kragujevca i sprovođenju donetih mera možete preuzeti klikom ovde.

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.