Организациона структура ЗТ РСС

1

Скупштина Заједнице тренера РСС

 • Владимир Станојевић - председник
 • Душко Марачић – потпредседник
 • Иван Милојевић – потпредседник

2

Управни одбор Заједнице тренера РСС

 • проф. др. Саша Марковић – председник
 • Јова Павлов – потпредседник
 • Саша Кандић – потпредседник
 • Драган Врговић – члан
 • Горан Веселиновић – члан
 • Иван Станковић – члан
 • Александар Радосављевић – члан
 • Зоран Барбуловић- члан
 • Душан Бишевац – члан

3

Надзорни одбор Заједнице тренера РСС

 • Аврам Илић – председник
 • Драган Лазаров – члан
 • Александар Брковић – члан

4

Комисија УО ЗТ РСС за категоризацију тренера

 • Јова Павлов – председник
 • Горан Веселиновић – члан
 • Иван Станковић – члан

5

Секретар Заједнице тренера РСС

 • Небојша Видановић