Zajednica trenera Rukometnog saveza Srbije  Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.

POSTUPAK UČLANJENJA U ZAJEDNICU TRENERA RSS

Za učlanjenje u ZT RSS potrebno je :

  • dostaviti overenu fotokopiju diplome,
  • evidencioni list člana
  • dostaviti kopiju lične karte,
  • dostaviti popunjen Lični karton trenera,
  • dostaviti 2 slike,
  • dostaviti polisu osiguranja od nezgode ( Zajednica trenera osigurava sve nove članove ZT ),
  • prikazati dokaz o uplati 4.200,00 dinara na ime ” učlanjenje u ZT RSS + godišnja članarina za tekuću godinu”   na tekući račun ZT RSS broj: 160-480967-50

Gore navedenu dokumentaciju potrebno je skenirati ( osim slike ) i poslati na mejl Zajednice trenera: treneri@treneri-rss.rs ,  a potom poštom ( sa slikom ) dostaviti na :

Jova Pavlov

ul. Proleterska br. 47

21235 Temerin

ZT RSS - Sva prava ѕadžana. Telefon: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija.  Powered by S2S & PROWEB.