KODEKS ZT RSS

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

ZAJEDNICA TRENERA

logo

KODEKS

ZAJEDNICE TRENERA RSS

BEOGRAD, OKTOBAR 2005.

 

 

KODEKS

ZAJEDNICE TRENERA RSS

 

Član 1 :

            Kodeksom Zajednica trenera Rukometnog saveza Srbije utvrđuju osnovne norme ponašanja svojih članova u radnim i životnim okolnostima.

Član 2 :

            Rukometni trener, član Zajednice trenera RSS, obavlja svoje dužnosti u skladu sa Pravilnikom Zajednice trenera RSS i ovim kodeksom i svojim ponašanjem kao i postupcima brine o statusu i ugledu rukometa kao i autoritetu svoje profesije.

Član 3 :

            U obavljanju svoga posla rukometni trener :

 • Nastoji da svojim znanjem, zalaganjem i ponašanjem stvara ugled kod svojih igrača, njihovih roditelja i sredstava javnog informisanja.
 • Preuzima sve obaveze i zadatke u oblasti stručnog usavršavanja koja su u nadležnosti Zajednice trenera RSS.
 • Sarađuje sa medijima.
 • Brine o svome usavršavanju i primenjuje metode koje su prisutne u savremenom treningu.
 • U privatnim i službenim kontaktima ne iznosi neistinite podatke o svom obrazovanju, stručnim kvalifikacijama i radnom iskustvu.
 • Ne iznosi netačan ili kompromitirajući stav o radu Zajednice trenera RSS, rukometnog kluba, Saveza ili ustanove u kojoj radi.
 • Ispravlja ili demantuje eventualne netačne navode koji su se pojavili u vezi sa njim, Zajednicom trenera RSS, njegovim klubom, Savezom ili ustanovom.
 • Ne vrši moralno ili materijalno iskorišćavanje rukometaša, njihovih roditelja ili staratelja.
 • Čuva poslovne tajne.
 • Ne preduzima eksperimente koji bi mogli štetiti igračima i za svaki i najmanji rizik u tom pogledu dužan je da traži saglasnost igrača ili roditelja.
 • Sarađuje i pruža pomoć članovima ZT RSS.
 • Vodi računa o izgledu i odevanju.
 • Mora da se pridržava Propozicija takmičenja i normativnih akata RSS.

Član 4 :

 

               Za kršenje normi ponašanja iz ovog Kodeksa Upravni odbor ZT RSS radi utvrđivanja konkretnih činjenica i zauzimanja stava po tome može organizovati Disciplinsku komisiju ZT RSS.

       Sastav, delokrug i način rada Disciplinske komisije Zajednice trenera RSS utvrđuje se posebnom odlukom UO ZT RSS.

Član 5 :

 

                  Ovaj Kodeks se dostavlja svim rukometnim klubovima, rukometnim trenerima članovima ZT RSS i Upravnom odboru RSS.

                                                                            ZAJEDNICA TRENERA RSS

                                                                                Predsednik

                                                                                     Saša Marković

Preuzmite fajl u PDF formatu 

Povratak na stranicu  Normativna aktaKLIKNI OVDE