Centralni seminar ZT RSS – Kragujevac 2012.

Snimci sa predavanja održanih u okviru Centralnog seminara rukometnih trenera

Napad na plitke zonske odbrane - Mirko Šibila

Uspešni koncept razvoja RK GEPINGEN - Velimir Petković

Mikro ciklus fizičke pripreme u pripremnom periodu - Branislav Pokrajac

Napad 6:5 i 5:6 - Mirko Šibila

Taktika napada na duboke zonske odbrane - Mirko Šibila

Metododski postupak obučavanja tehničko taktičkih elemenata u napadu - Branislav Pokrajac

Zonska odbrana 6:0 - Velimir Petković

Identifikacija talenata - dr Bobana Bernar Bačvarević

Povratak na stranicu  SeminariKLIKNI OVDE