Centralni seminar ZT RSS – Kragujevac 2018.

Snimci sa predavanja održanih u okviru Centralnog seminara rukometnih trenera

Osnove motoričkog učenja - Aleksandar Radosavljević

Napad 7 - 6 - Branislav Pokrajac

Napad 7-6, odbrana 6-7 - Branislav Pokrajac

Ulaga i značaj treninga u smanjenju broj povreda - Marko Isaković

Psihologija treniranja - Vladimir Kitanović

Testiranje u terenskim i laboratorijskim uslovima - Bobana Berjan

Tehničko-taktička priprema golmana - Mihailo Radosavljević

Odbrana 6-7 - Branislav Pokrajac

Nova pravila i tendencije suđenja za novu sezonu - Živan Stakić

Izmena pravila rukomtne igre 2016 - Živan Stakić

Povratak na stranicu  SeminariKLIKNI OVDE