Centralni seminar ZT RSS – Kragujevac 2018.

Snimci sa predavanja održanih u okviru Centralnog seminara rukometnih trenera

Značaj psihodijagnostike u sportu - Vladimir Kitanović

Pripremni deo treninga - Vladan Jordović

Pripremni trening i vežbe sa loptom - Vladan Jordović

Kondicijska priprema - Marko Isaković

Pravila igre - Dragan Načevski

Psihološka priprema golmana i razvijanje brzine - Mihajlo Radosavljević

Saradnja odbrane sa golmanom - Vladan Jordović

Identifikacija talenata - dr Bobana Bernar Bačvarević

Povratak na stranicu  SeminariKLIKNI OVDE