Нормативна акта ЗТ РСС

Статут ЗТ РСС

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Пословник о раду Скупштине ЗТ РСС

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Пословник о раду УО ЗТ РСС

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Дисциплински правилник ЗТ РСС

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

RINCK Конвенција

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Правилник о секцијама ЗТ РСС

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Одлука о категоризацији тренера

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Повратак на страницу  ПрописиКЛИКНИ ОВДЕ