Обрасци ЗТ РСС

Евиденциони лист члана

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Лични картон члана - Приступница

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Захтев за издавање дозволе за рад - НИВО 1

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Захтев за издавање дозволе за рад - НИВО 2

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Захтев за обнову дозволе за рад - НИВО 1

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Захтев за обнову дозволе за рад - НИВО 2

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Захтев за промену нивоа дозволе за рад

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Оцена здравствене способности

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Потврда ЗТ РСС за добијање дозволе за рад

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Потврда ЗТ РСС заобнављање дозволе за рад

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Повратак на страницу  ПрописиКЛИКНИ ОВДЕ