Обрасци ЗТ РСС

Лични картон члана - Приступница

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Захтев за издавање дозволе за рад - НИВО 1

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Захтев за издавање дозволе за рад - НИВО 2

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Захтев за издавање дозволе за рад - НИВО 3

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Образац Захтева Потврде о испуњености услова ЗТ за лиценцу

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Потврда ЗТ РСС o спoртском стажу и стручном усавршавању

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Потврда за обнављање дозволе за рад

Заједнице тренера Рукометног савеза Србије

Повратак на страницу  ПрописиКЛИКНИ ОВДЕ