Централни семинар ЗТ РСС – Крагујевац 2012.

Снимци са предавања одржаних у оквиру Централног семинара рукометних тренера

Напад на плитке зонске одбране - Мирко Шибила

Успешни концепт развоја РК ГЕПИНГЕН - Велимир Петковић

Микро циклус физичке припреме у припремном периоду - Бранислав Покрајац

Напад 6:5 и 5:6 - Мирко Шибила

Тактика напада на дубоке зонске одбране - Мирко Шибила

Метододски поступак обучавања техничко тактичких елемената у нападу - Бранислав Покрајац

Зонска одбрана 6:0 - Велимир Петковић

Идентификација талената - др Бобана Бернар Бачваревић

Повратак на страницу  СеминариКЛИКНИ ОВДЕ