На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренер у Заједницу тренера РСС на дан 20.01.2018. године је :

  • Курандић Родољуб, број члана 723

Напомена: Горе неведени трене може и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренер  добити у  што краћем року.