На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан 22.01.2018. године су :

  • Ђукић Јасна , број члана 724
  • Швоња Светлана , број члана 725

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.