На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан 28.02.2018. године су :

  • Савић Бранко , број члана 733
  • Стокић Синиша , број члана 734

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.