На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС на дан 12.03.2018. године су :

  • Митровић Иван , број члана 741
  • Јанићијевић Љубомир , број члана 742
  • Филиповић Жељко , број члана 743

Напомена: Горе неведени тренери могу и пре добијања чланске књижице Заједнице тренера покренути поступак добијања Дозволе за рад , лиценцирања и наступати на утакмицама уз ИД картон. Чланску књижицу   ће тренери  добити у  што краћем року.